Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 7. 1993)


Problém č. 1222

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+6)


Problém č. 1223

Horatio Bolton, Veľká Británia

Prameň neznámy

Mat 6. ťahom (7+6)Kontrolná notácia: 1222: b. Ka7, Vb7, Sa8, Je1, Je2, Pb6, c7, e4, g2, g4 (10), č. Kh1, Sf4, Pe3, e6, g5, h2 (6) – mat 3. ťahom, 1223: b. Kf2, Vb6, Se3, Jh5, Pe2, f3, g4 (7), č. Kh6, Va5, Sg6, Pa4, g5, h7 (6) – mat 6. ťahom.

Obe dnešné skladby sú zároveň aj dvoma predposlednými súťažnými skladbami našej prvej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. V trojťažke č. 1222 sú okrem riešenia zaujímavé aj dve tematické zvodnosti, pričom citujeme aj doslovný komentár autora tejto skladby: "Variácie horizontálnych i vertikálnych rotácií v téme "Zagorujko" na báze bielej tretinovej batérie s paradoxami." Šesťťažka č. 1223 vznikla okolo roku 1850 a jej autor Rev. Horatio Bolton (2. 6. 1793 – 15. 8. 1873) mal nedávno 200. výročie narodenia a onedlho uplynie 120 rokov od jeho smrti. Bol popredným predstaviteľom starej anglickej školy, pričom výhradne skladal mnohoťažky. Tá dnešná má za úlohu tak trochu "potrhať" peletón vedúcich riešiteľov. Správne riešenie budeme hodnotiť šiestimi bodmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Predbežný výsledok XXXIV. medzinárodného skladateľského turnaja trojťažiek – Práca 1991–92 (rozhodca Karol Mlynka, Slovensko) je nasledujúci: I. cena: Z. Labai a P. Gvozdják, Slovensko, č. 1087, II. cena: V. Timonin, Rusko, č. 1051, III. cena: A. Grin a V. Kopajev, Rusko, č. 1077, IV. cena: J. Valuška a Š. Blunár, Slovensko, č. 1141, 1. čestné uznanie: N. Kuligin, Ukrajina, č. 1139, 2. čestné uznanie: O. Mihalčo, Slovensko, č. 1083, 3. čestné uznanie: J. Lisakov, Ukrajina, č. 1095, 4. čestné uznanie: A. Agarkov, Ukrajina, č. 1107, 4 pochvaly (v abecednom poradí): F. Kapustin, Ukrajina, č. 1085, V. Kos, Česko, č. 1049, V. Ustjancev a J. Lebedkin, Rusko, č. 1041 a N. Žarkov a V. Nikolajev, Ukrajina, č. 1133. Námietky proti tomuto výsledku pošlite najneskôr do 30. septembra 1993 na adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad <<  >> Vpred