Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(17. 4. 1993)


Problém č. 1204

Alfreds Dombrovskis, Lotyšsko

I.–II. cena ex aequo

Memoriál V. Platova 1955

Mat 2. ťahom (9+6)


Problém č. 1205

Alfreds Dombrovskis, Lotyšsko

I. cena

Probleemblad 1983

Mat 2. ťahom (9+5)Kontrolná notácia: 1204: b. Kh8, De1, Va4, Va6, Sh2, Sh7, Ja2, Ja7, Pd4 (9), č. Kd5, Vf4, Sf7, Jd1, Jf5, Pf6 (6) – mat 2. ťahom, 1205: b. Kh3, Va7, Vh5, Sb3, Sd4, Jf3, Jg2, Pe2, g4 (9), č. Ke4, Db8, Vd8, Pc3, e5 (5) – mat 2. ťahom.

O dva dni uplynie práve 70 rokov, čo sa narodil významný lotyšský šachový skladateľ – Alfreds Dombrovskis (19. 4. 1923). Od roku 1939 uverejnil vyše 250 dvojťažiek a 50 trojťažiek. V Albumoch FIDE získal 27 bodov a v skladateľských súťažiach vyše 100 cien (z toho 38 prvých). Je autorom témy, ktorá nesie jeho meno (pozri Malú šachovú encyklopédiu 1989, heslo Dombrovskis). Viedol kompozičné rubriky šachových mesačníkov Šahs (od roku 1959) a Šachmaty (od roku 1960) – oba, žiaľ, po rozpade bývalého ZSSR zanikli. Napísal knihu Šaha kompozicja Padomju Latvija (1961). Výber z jeho diela (102 dvojťažiek a 15 trojťažiek) vydal R. Kofman roku 1985 pod názvom Izbranyje kompozícii (v tejto knihe sa nachádzajú aj výbery z tvorby A. Grina, R. Kofmana, A. Kuznecova a A. Popandopula). V dnešnej ukážke z jeho tvorby nájdete v č. 1204 spracovanú klasickú tému, no stojí za to. V modernej dvojťažke č. 1205 sú zase dôležité dve tematické zvodnosti (syntéza Salazarovej a le Grandovej témy).

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1183 (Kuligin) z 30. januára 1993. Rieši 1.Ja4 hr. 2.Jf6+ V:f6(S:f6) 3.J:c3(Vf4) mat, 1...Dd4 2.J:c3+ (A) D:c3 3.Vf:e3 (B) mat, 1...Sd4 2.Vf:e3 (B) S:e3 3.J:c3 (A) mat, 1...V8f5 2.Sd5+ (C) V:d5 3.Vf4 (D) mat, 1...V5f5 2.V:f4+ (D) V:f4 3.Sd5 (C) mat (1...Dc5 2.Jc5+ V:c5 3.Vf:e3 mat). Vynútený "Grimshaw" v hrozbe a dvojnásobný "Plachuta" s dvojnásobnou recipročnou zámenou 2. a 3. ťahu – nie však rotácia – všetko vo vzdušnom prevedení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dômyselná hrozba (M. Svrček ml. Martin). Odlákanie čiernych figúr, pravda, nie veľmi originálne (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Zoltán Kováč, Bašta č. VII., 945 01 Komárno.

* Uplynulo 180 rokov, čo sa narodil Karl Jänisch (11. 4. 1813 – 7. 3. 1872) – významný ruský šachový majster, šachový skladateľ a teoretik – autor viacerých šachových kníh, vedec svetového mena. Dosiahol pozoruhodné výsledky v boji jazdca proti pešiakom (Découvertes sur le cavalier, 1837), ktoré majú dodnes platnosť. Bol profesorom matematiky na viacerých popredných univerzitách Európy. Napísal dielo o použití matematiky v šachu (Traité des applications de analyse mathématique au jeu des échecs, 1862–63, 3 zväzky). Skladal predovšetkým štúdie s originálnou premenou pešiakov. Napísal sériu článkov o samomatoch (Šachmatnyj listok 1859–61). Od roku 1856 redigoval aj prvú šachovú rubriku na území Ruska v časopise "Sankt–Peterburskije vedomosti".


Vzad <<  >> Vpred