Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 1. 1993)


Problém č. 1182

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+13)


Problém č. 1183

Nikolaj Kuligin, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 1182: b. Ka8, Vc8, Ve8, Sd8, Jd3, Jf6, Pb7, f7 (8), č. Kd6, Dh1, Vc1, Ve1, Sa2, Jb8, Jf8, Pb3, c2, e2, f3, g4, g6 (13) – mat 2. ťahom, 1183: b. Ke2, Vd3, Vf3, Sb3, Sd6, Jb2, Je8, Pg2, g4 (9), č. Ke4, Da7, Vf8, Vh5, Sh8, Pc3, e3 (7) – mat 3. ťahom.

V symetrickej dvojťažke č. 1182 nejde 1.Jb2? Jc6! a ani 1.Jf2? Je6! Vyvrátenia sa v troch tematických zvodnostiach a riešení stanú tematickými obranami, pričom celkove možno objaviť štvorfázovú zámenu dvoch matov typu Z–42–28. V zaujímavej trojťažke č. 1183 je spracovaná dvojnásobná zámena druhých a tretích ťahov bieleho (po tematických obanách 1...Dd4, Sd4 a 1...V8f5, V5f5).

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 korún.

Riešenie problému č. 1163 (Kos) z 3. novembra 1992. Po správnom úvodníku 1.Vd4 hr. 2.Va4+ S:a4 3.De7 mat (modelový) ešte dva takéto maty: 1...Kb2 2.V:d2+ Ka3 3.Sb2 mat, 1...d1D(V) 2.De7+ Kb2 3.V:d1 mat. Dobrý úvodník, pekná konštrukcia a tri modelové maty (M. Nemček, Vrútky). Motivačná jemnosť pri preskupovaní bielych figúr je azda ešte sugestívnejšia, ako pekné matové obrazce (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Vincent Boldižár, Myslovská 192, 040 16 Košice.

Riešenie problému č. 1164 (Pituk) z 10. novembra 1992. Rieši 1.Jb8! hr. 2.Vd7 mat, 1...Dc4, Dc5, Dc6, K:d3 2.Sg7, Vf4, J:c6, Jb5, Vd2 mat. Duál po 1...D:b2 2.Sg7 mat a 2.Jb5 mat nie je škodlivý. Neľahký výber úvodníka, antiduálové motívy a zaujímavá hra čiernej dámy (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Karel Henc, Náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.

Riešenie problému č. 1165 (Pituk) z 10. novembra 1992. "Biely na ťahu" 1...Ke5, Kc5, S~ 2.d4 (A), S:e3 (B), Sf6 (C) mat. Po správnom úvodníku 1.Jd5 tempo, sa predúvodníkové maty cyklicky zamenia: 1...Ke5, Kc5, S~ 2.Sf6 (C), d4 (A), S:e3 (B) mat. Cyklická zámena typu ABC–CAB (M. Svrček, Martin). Núdzovka na tému "Lačný". Obdivuhodné (M. Svrček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Zoltán Labai ml., Apátska 42, 941 07 Veľký Kýr.

* Majstrom Anglicka v riešení šachových problémov sa stal John Nunn (29,5 boda za 105 minút), pričom maximálne dosiahnuteľný počet bodov bol 30 s časovým limitom 160 minút. Druhý skončil Jonathan Mestel (29/105) a tretí Michael McDowell (24/128). Cenový fond bol 1175 libier, pričom víťaz dostal 500, ďalší 250 a 150 libier. Aký rozdiel oproti cenám našich majstrovstiev z Brna, kde prvá cena bola 2 kg rasce (koľko kilogramov sa jej dá asi kúpiť v Anglicku za 500 libier?).

* V nasledujúcej rubrike vypíšeme prvú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej sa bude riešiť 42 šachových problémov o peňažné ceny.


Vzad <<  >> Vpred