Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 4. 1993)


Problém č. 1202

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8) – pozri text


Problém č. 1203

Karel Sobek, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1202: b. Kd7, Da4, Ve4, Vf3, Sb8, Sh1, Pb3, b5 (8), č. Kd5, Ve3, Vf4, Ja3, Pa7, c3, c5, f6 (8) – mat 2. ťahom (pozícia A). Pozícia B (opäť mat 2. ťahom) vznikne výmenou bVe4 za bJe4 a bVf3 za bJf3, 1203: b. Kb4, Dg6, Sc8, Jg4, Pc6, f2, g3 (7), č. Kd4, Va7, Sf6, Jd1, Pa4, b5, c3, c7, d6, g5 (10) – mat 3. ťahom.

György Bakcsi (6. 4. 1933) – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu sa dožil tento týždeň 60 rokov. V Albumoch FIDE získal doteraz 101,17 bodu, čo je 12. miesto v historickej tabuľke (pozri rubriku z 23. 1. 1993). Dnes poctil našu rubriku zaujímavou dvojťažkou č. 1202, konštruovanou vo forme dvojníka, keď pozícia B vznikne výmenou oboch bielych veží za bielych jazdcov (každú pozíciu budeme hodnotiť 2 bodmi). Aj Karel Sobek (6. 2. 1908) z Vlkoša pri Přerove nedávno oslávil významné jubileum – 85. výročie narodenia, k čomu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a síl k tvorbe takých trojťažiek, ako je č. 1203 – samozrejme konštruovanej v štýle českej školy úlohovej. Pretože táto úloha je súčasťou našej dlhodobej riešiteľskej súťaže a za neuvedenie jedného tematického variantu končiaceho sa modelovým matom, budeme strhávať jeden trestný bod, počet takýchto variantov je zatiaľ tajný.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1181 (Lošinskij) z 23. januára 1993. Po nenápadnom úvodníku 1.Vg6 hrozí prekvapujúco 2.Jh3+ g:h3 3.Sg3 mat, 1...f5+ 2.Sd5 V:d5(S:d5) 3.Je6(e6) mat (no nie 2.d5? f:e4! alebo 2.Jd5+? V:d5!), 1...f6+ 2.d5 V:d5(S:d5) 3.Je6(e6) mat (no nie 2.Jd5+? V:d5! 3.Je6+? K:e4!), 1...f:g6 2.Jd5+ V:d5(S:d5) 3.Df8(e6) mat (no nie 2.d5+? V:d5! 3.Df8+? K:e5!). Okrem kompletného antiduálu pri výbere druhých ťahov a "nepochopiteľného" úvodníka zaujme hrozbové vyčistenie g–stĺpca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skutočne majstrovská či veľmajstrovská skladba (M. Nemček, Vrútky). Azda najlepšia trojťažka z celej tvorby Lošinského. Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Ing. Anton Bidleň, Třebíčska 22, 066 01 Humenné.

Riešenie problému č. 1182 (Kuligin) z 30. januára 1993. Nejde 1.Jb2? Jc6! a ani 1.Jf2? Je6! Zvodnosť 1.Jc5? hr. 2.Je4 mat, 1...Jc6, Je6 2.Je4, Je6 mat, viazne 1...f2! Zvodnosť 1.Je5? hr. 2.Jc4 mat, 1...Jc6, Je6 2.Vc6, Jc4 mat, viazne na 1...b2! Zvodnosť 1.Vc5? hr. 2.Sc7 mat, 1...Jc6, Je6 2.Vcd5, Se7 mat, viazne na 1...Ja6! Rieši 1.Ve5 hr. 2.Se7 mat, 1...Jc6, Je6 2.Sc7, Ved5 mat. Maximálne využitie symetrie i prostriedkov, ktoré nie sú nijako veľké. Paradoxálnosť pokusov 1.Jb2? a Jf2? pôsobí síce platonicky, ale okrem Z–42–28 je tu ešte recipročná zámena funkcií ťahov Sc7 a Se7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Symetrické zámeny matov (M. Nemček, Vrútky). Odmenu 50 korún za správne riešenie dostane Alojz Filo, Farská 1053, 018 61 Beluša.


Vzad <<  >> Vpred