Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 4. 1993)


Problém č. 1206

Henryk Grudziński, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+9)


Problém č. 1207

Stanislav Zikuška, Česko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1206: b. Kd3, Da5, Vf1, Vf3, Sb3, Je5, Pf4, f5, g4 (9), č. Kd6, Vh1, Sb8, Sh5, Ja7, Pd7, e6, e7, f2 (9) – mat 2. ťahom, 1207: b. Ke2, Sg2, Jf3, Jg7, Pb7, c7, e3 (7), č. Ke4, De7, Sb2, Jf6, Jf8, Pc4, d5, d7, e6, g3 (10) – mat 3. ťahom.

V dvojťažke č. 1206 nájdete spracovanú tému pokusov. V trojťažke č. 1207 od prostějovského autora sa viackrát uplatní batéria strelec – jazdec.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1184 (Mlynka) zo 6. februára 1993. Zvodnosť 1.Jb6? (B) hr. 2.Vh5 (A) mat, viazne na 1...Kb5! (a). Zvodnosť 1.Jb4? (C) tempo, 1...Kb5 (a), b5 2.Vh5 (A), Jc6 mat, viazne na 1...b6! Rieši 1.Vh5 (A) hr. 2.Jb6 (B) mat, 1...Kb5 (a), b5 2.Jb4 (C), Sb4 mat. Pekná zmes zámen funkcií i matov, až sa nechce veriť, že je to v miniatúrke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Roztomilá miniatúrka v modernom štýle (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať prvé 2 body, čo sa podarilo 83 riešiteľom – účastníkom našej historicky prvej dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 1185 (Meľničenko) zo 6. februára 1993. Zdanlivé hry 1...c4, Kc6 2.Sb7 (A), De6 (B) mat. Zvodnosť 1.Sf2? hr. 2.De6 (B) mat, 1...Kc6, Se4 2.D:c5, D:c5 mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Df4 hr. 2.Sb7 (A) mat, 1...c4, Kc6, Se4 2.D:c4, Dd6, Dd6 mat. Trojfázová "skorominiatúrka" s hrozbovými prvkami. Pekný výkon (M. Nemček, Vrútky). Výborná práca s drobnými "zádrhelmi". Z–32–26, zámena dvoch funkcií ťahov, ale nie miniatúrka. Škoda, že 1...c4 nie je vo zvodnosti obrana, ale pozícia asi viac nedovolí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1186 (Gamza a Garaj) z 13. februára 1993. Zvodnosť 1.J:g4? (A) hr. 2.Se5 mat, 1...Sh2 (b) 2.De3 mat, viazne na 1...b5! (a), ale aj 1...b:a6! Zvodnosť 1.Jd3? (B) hr. 2.De5 mat, 1...b5 2.Dc5 mat, viazne na 1...Sh2! (b), ale aj 1...b:a6! Rieši 1.Df6 hr. 2.D:b6 mat, 1...Ke3, Kc5 2.J:g4 (A), Jd3 (B) mat. Tematická presnosť na úkor strategickej pestrosti (B. Moravčík, Banská Bystrica). Neschopnosť bielych figúr matovať čierneho kráľa po úniku na voľné pole e3 priam láka urobiť prvý ťah jazdcom e5, z ktorého sa vykľuje zvodník. Po výbornom úvodníku, dávajúcom voľné pole c5, bielemu už všetko vychádza (V. Boldižár, Košice). Jednoducho motivované zmeny bielych ťahov (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body. Autorom sa, samozrejme, nepáčilo dvojité vyvrátenie oboch zvodností a opravili túto skladbu nasledovne: b. Kd2, Df7, Sa7, Sc8, Jd3, Jf5, Pg3 (7), č. Ke4, Sg2, Jh1, Pb5, c6, c7, e5 (7) – mat 2. ťahom. 1.Jh4? (A) hr. 2.Sf5 mat, 1...Sh3 (b) 2.Df3 mat, viazne na 1...c5! (a). Zvodnosť 1.Je3? (B) hr. 2.Df5 mat, 1...c5 (a) 2.Dd5 mat, viazne na 1...Sh3! (b). Rieši 1.Dg6 hr. 2.D:c6 mat, 1...Kf3, Kd5 2.Jh4 (A), Je3 (B) mat. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto opravy mimo rámca našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred