Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 5. 1993)


Problém č. 1208

Július Breyer, Maďarsko

Magyar Sakkújság 1913

Mat 2. ťahom (8+6)


Problém č. 1209

Július Breyer, Maďarsko

II. cena, Bud. Schachklubs 1913

Mat 3. ťahom (10+3)Kontrolná notácia: 1208: b. Kb1, Db2, Vh1, Sc6, Sd4, Pc5, f3, h5 (8), č. Kg3, Sg1, Pb3, c7, f4, h6 (6) – mat 2. ťahom, 1209: b. Kc3, Sc8, Sf8, Jd5, Je3, Pa4, b2, c2, f3, f4 (10), č. Kc6, Sh3, Pf5 (3) – mat 3. ťahom.

Len málo je takých šachistov, ktorí dosiahli vynikajúce úspechy v praktickom šachu a pritom boli aj dobrými šachovými skladateľmi. Jedným z nich bol Ing. Július (Gyula) Breyer (30. 4. 1893 – 9. 11. 1921). Posledný aprílový deň by sa bol dožil 100 rokov. Hoci sa narodil v Budapešti, k Slovensku ho viaže pôvod jeho otca, ktorý pochádzal z Nitry a hlavne dva posledné roky jeho krátkeho života, ktoré ho donútili po udalostiach roku 1918 presídliť sa s rodinou do Bratislavy (býval na Panenskej ulici), pričom získal aj štátne občianstvo prvej ČSR. V živote žiaľ nemal veľa šťastia. Trpel chronickou srdcovou chorobou a veľa úspechov nedosiahol ani ako vedúci podniku na stavbu úzkokoľajových železníc. Zo zlých materiálnych podmienok ho nevytrhli ani honoráre zo šachových turnajov (presný výpočet jeho turnajových výsledkov nájdu čitatelia v Slovenskom šachu č. 5/1992 v článku V. Bednářa: Aktuálny neznámy Breyer). Breyer sa pokúšal aj o vydavateľskú činnosť. Práve pred 73 rokmi, začiatkom apríla 1920, začal vydávať v Bratislave zábavný dvojtýždenník Szellemi Sport – Geistes Sport za spolupráce Richarda Rétiho. Napriek zaujímavému obsahu (hádanky, krížovky, šachové úlohy, rébusy, matematické hlavolamy) časopis nepriniesol očakávaný efekt a po troch mesiacoch zanikol. Celkove vydali z neho iba 5 čísel po 16 stranách formátu 22x16 cm. Všetky sa však z Univerzitnej knižnice v Bratislave už pred vyše 30 rokmi záhadne stratili a je pravdepodobné, že sa na území Slovenska už ani nenachádzajú (Autor rubriky vlastní 2. číslo z 15. apríla 1920. Nepomohol by niekto získať fotokópie ostatných?) O genialite Breyera svedčí aj skutočnosť, že 30. 1. 1921 vytvoril v Košiciach svetový rekord v simultánnej hre naslepo, keď hral naraz proti 25 súperom. V Bratislave vznikla aj jeho slávna retrogradná skladba na tému 50–ťahového remízového pravidla, ktorú zaradili do Albumu FIDE 1914–44/III pod č. 806 s nesprávnym miestom pobytu "Budapest". V dvojťahovej ukážke č. 1208 z jeho tvorby je na každý ťah čierneho pripravený mat: 1...S~, Sf2! 2.Dh2, D:f2 mat. Čo sa stane po správnom úvodníku? V trojťažke č. 1209 je zaujímavé, prečo nevychádza okamžité 1.b4? Aj posledné miesto odpočinku Breyera bola dlho Bratislava (bol pochovaný na ortodoxnom židovskom cintoríne povyše PKO). Pred piatimi rokmi Breyerova dcéra, ktorá žila od smrti otca v Budapešti dala jeho pozostatky exhumovať a preniesť do miesta rodiska, kde 12. mája 1987 ich na budapeštianskom cintoríne (ul. Imre Mezöa) pochovali vedľa G. Maróczyho a R. Charouska.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Vzad <<  >> Vpred