Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(14. 2. 1980)


Problém č. 28

Juraj Brabec

4. čestné uznanie

Probleemblad 5/1973

Mat 2. ťahom (8–8)

2 zdanlivé hry, 1 zvodnosťKontrolná notácia: b. Kb2, Df3, Vd5, Vd8, Jc7, Jg4, Pc3, c6 (8), č. Kc4, Ve6, Vg7, Sh7, Pc5, d7, e2, g5 (8).

V prehľade piatich slovenských majstrov športu v kompozičnom šachu predstavujeme vám ďalšieho. Je to Bratislavčan Ing. Juraj Brabec. Hoci svoju prvú skladbu mal uverejnenú až v roku 1957, čoskoro sa stal úspešným kompozítorom, hlavne dvojťažiek. Za obdobie rokov 1960-1965 sa stal majstrom ČSSR. V tom období mal v Albumoch FIDE uverejnených 6, resp. 4 problémy. V roku 1968 mu bol udelený titul majstra športu.

Ing. Brabec je i výborným pedagógom. Svedčí o tom množstvo odborných článkov uverejňovaných v časopise Československý šach, v Slov. šachovom bulletine, v Metodických listoch a v prílohe Československého šachu v Šachovom umění, ako i spoluautorstvo na kompozičnej šachovej literatúre Abeceda šachového problému.

Z jeho úspešnej skladateľskej tvorby vyberáme novostrategickú dvojťažku. Problém má 2 zdanlivé hry a zvodnosť. Všimnite si, ako súvisia varianty v zdanlivých a skutočných hrách. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 26: Zdanlivé hry 1...Kd3 2.Je5 mat, 1...Jb5 2.S:b5 mat, 1...Kd5 2.J:e3 mat, 1...Jb3 2.S:b3 mat. Po ťahu 1.Je2! hrozí 2.Dd4 mat, sa po tých istých obranách 1...Kd3, Jb5, Kd5 a Jb3 maty cyklicky posunú: 2.Sb5, J:e3, Sd3 a Je5! Knižné odmeny zasielame Augustínovi Dratnálovi zo Zemianskeho Kvášova, Emanuelovi Polákovi z Lysej pod Makytou a Jánovi Cíbikovi z Lednických Rovní-Hlotky. –MC–


Vzad <<  >> Vpred