Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 4. 1. 1980)


Problém č. 26

Ľudovít Lačný

II. cena

Magyar Sakkélet 1955

Mat 2. ťahom (10–12)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dh8, Vd1, Vd7, Sa4, Sc5, Jd4, Jg4, Pb4, e6 (10), č. Kc4, Dc7, Vc2, Vc6, Sc1, Jd2, Jd6, Pc3, e3, e4, f3, f5 (12).

Problémom číslo 26 vám predstavujeme tretieho z piatich slovenských majstrov športu. Ľudovít Lačný je žiakom a odchovancom A. Pituka. Preslávil sa najmä tým, že ako prvý na svete skonštruoval tému tzv. cyklickej zámeny matov v troch a v štyroch variantoch.

V pozícii na diagrame sú na 4 ťahy čierneho pripravené maty. Riešitelia, ktorí nájdu správny úvodník zistia, že na rovnaké obrany nasledujú tie isté maty, ale cyklicky posunuté. Cyklická zámena matov má taktiež názov podľa objaviteľa – téma Lačný. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova, č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 25: Zvodnosť 1.c6? hrozí 2.Sd6+ K:f6 3.Jfe4 mat, 1...K:f6 2.Jfe4+ Ke5 3.Sd6 mat, ale po 1...Kf4! mat 3. ťahom nejde. Riešenie: 1.Sa5! hrozí 2.J:d3+ K:f6 3.Sd8 mat, 1...K:f6 2.Sd8+ Ke5 3.J:d3 mat, 1...Kf4 2.Sd2+ Ke5 3.J:g4 mat. Knižnú odmenu posielame Ľudovítovi Plevákovi z Lysej pod Makytou. –MC–


Vzad <<  >> Vpred