Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(17. 1. 1980)


Problém č. 27

Antti Gottfried Ojanen

2. čestné uznanie

Schackvärlden 1943/II

Biely vyhrá (2–6)Kontrolná notácia: b. Ka2, De2 (2), č. Ka4, Df8, Pa5, b6, e4, g7 (6).

Koncovky, v ktorých majú obidve strany dámy a pešiakov, patria medzi najzložitejšie. Uplatniť materiálnu prevahu (jedného alebo viac pešiakov) je spojené so značnými technickým ťažkosťami. Podľa doterajších teoretických prieskumov je víťazstvo s vežovým a jazdcovým pešiakom nemožné. Dôležité je však postavenie kráľov a ich ochrana pred šachovaním. Slabšia strana sa musí chrániť tak, aby si nezapríčinila výmenu dám, silnejšia strana sa musí snažiť zabrániť večným šachom.

V štúdii fínskeho skladateľa nestačí silnejšej strane k víťazstvu ani prevaha štyroch pešiakov. Naopak, biely našiel 15-ťahovú cestu k víťazstvu – vďaka nevhodnému postaveniu čierneho kráľa. Nájdete ju i vy?

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom. –MC–


Vzad <<  >> Vpred