Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(13. 3. 1980)


Problém č. 29

Ján Valuška

Mat 1973

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kd1, Da6, Sa1, Jb1, Pb4 (5), č. Kb3, Pc5 (2).

Prehliadku piatich slovenských majstrov športu uzatvára najmladší z nich – Ján Valuška zo Zvolena. Hoci svoju prvotinu mal uverejnenú až v roku 1963, vďaka bohatej tvorbe už v roku 1967 sa stal držiteľom majstrovskej triedy. Vynikal najmä v dvojťažkách. Najčastejšie spracovaným námetom pre neho bola moderná dvojťažka a hlavne Lačného téma (viď. problém č. 26).

Systematickou prácou nad cyklickou zámenou objavil určitú zákonitosť v symetrických pozíciách, ktoré umožňujú spracovať Lačného tému vo veľkom počte variantov. Takto skonštruovanému typu cyklických zámen sa zvykne hovoriť optická cyklická zámena – Valušková téma. Za uverejnenie 10 úloh v Albumoch FIDE mu bol v roku 1978 udelený titul majstra športu.

Z jeho bohatej tvorby sme vybrali dvojťažku s malým počtom kameňov – riešitelia si iste všimnú, že na ťahy 1...c4 a 1...c:b4 vychádzajú pred úvodníkmi maty. Správny úvodník "všetko obráti".

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 1419 B1/C 43, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 27: 1.Dc4+! Db4 2.Dc6+ Db5 – po ťahu 2...b5? je výhra skoršie 3.Dc2+ Db3+ 4.D:b3 mat, 3.D:e4+ Db4 4.Dd3 g6 5.Dd7+ Db5 6.Dd4+ Db4 7.Dd3 g5 8.Dd7+ Db5 9.Dd4+ Dd4 10.Dd3 g4 11.Dd7+ Db5 12.D:g4+ Db4 13.Dd7+ Db5 14.Dd4+ Db4 15.Dd3 a biely vyhrá. Knižné odmeny za riešenie posielame Emanuelovi Polákovi z Lysej pod Makytou, Pavlovi Kolekovi z Horného Moštenca a Štefanovi Bielikovi z Považskej Bystrice. –MC–


Vzad <<  >> Vpred