Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(12. 6. 1980)


Problém č. 30

Milan Buček, Mikušovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Kc6, Dc1, Vd1, Sf1, Sg1, Jd5, Jf2, Pb2, b5, d2, f4 (11), č. Kd4, Vc2, Vg6, Ja4, Jg2, Pb3, c4, d6, e6 (9).

Problém uverejnený na diagrame je prvým originálom, určeným len pre našu rubriku. Skomponoval ho mladý šachista z Mikušoviec ako svoju prvotinu. Nie je príliš zložitý a môže byť podnetom ku skladateľskej činnosti pre ďalších riešiteľov rubriky, ktorých v súčasnosti evidujeme už 85.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 1419 B1/C-43, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 28: zdanlivé hry 1...Ve4 2.Dd3 mat, 1...Se4 2.Je3 mat, zvodnosť 1.Ve5? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Se4 2.D:e4 mat, 1...d:c6 2.Je3 mat, ale po 1...Vd6! mat nejde, riešenie 1.Vf5! hrozí 2.Dd5 mat, 1...d:c6 2.Dd3 mat, 1...Ve4 2.D:e4 mat, 1...Vd6(Ve5) 2.Je5 mat. Knižnú odmenu zasielame Milanovi Bednárovi z Kurimy, okres Bardejov.

Riešenie problému č. 29: 1.Jb1-c3! tempo, 1...c4 2.Da4 mat (pred úvodníkom 2.Da3 mat), 1...c:b4 2.Da2 mat (pred úvodníkom 2.Jd2 mat), 1...K:b4 2.Da4 mat. Knižné odmeny zasielame Pavlovi Boškovi ml. z Lednických Rovní-Súhradky, Petrovi Bombekovi z Dubnice nad Váhom a Jánovi Cíbikovi z Lednických Rovní-Hlotky. –MC–


Vzad <<  >> Vpred