Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(28. 8. 1980)


Problém č. 31

Jozef Horváth, Lúky pod Makytou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (13–12)Kontrolná notácia: b. Ke3, Dh5, Vb5, Vf6, Sb3, Ja6, Jh8, Pc5, d6, e4, f2, g4, g5 (13), č. Ke5, Dh6, Va7, Vf8, Sf3, Jc6, Jc8, Pa4, c7, d7, g6, h7 (12).

Autorom druhého originálu, určeného pre našu rubriku, je skúsený riešiteľ Jozef Horváth z Lúk pod Makytou. Svoje skúsenosti z riešenia problémov v rôznych šachových rubrikách zúročil na skomponovanie pomerne dobrej prvotiny. Je predpoklad, že súdruh Horváth v úsilí nepoľaví a po tejto počiatočnej práci nám čoskoro pošle ďalšie originály.


Riešenie problému č. 30: 1.Jc3! hrozí 2.Je2 mat, 1...J:f4, V:d2, V:c3(J:c3) 2.Jg4, D:d2, d:c3 mat. Knižné odmeny posielame Štefanovi Bielikovi z Považskej Bystrice, Pavlovi Kolekovi z Horného Moštenca a Milanovi Bučekovi z Mikušoviec.


Vzad <<  >> Vpred