Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(25. 9. 1980)


Problém č. 32

Milan Bednár, Kurima

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Ka6, Df4, Vd1, Vh4, Sa2, Sa5, Je5, Pa4, e2 (9), č. Kc5, Vb3, Ja3, Sg1, Sg2, Pe4, e7, f7 (8).

Tento tretí originál nám zaslal skúsený skladateľ Milan Bednár z Kurimy v okrese Bardejov, ktorý odborne vedie šachové rubriky v Poddukelských novinách a v Spravodaji TJ Partizán Bardejov. V tomto probléme (pre nás problém č. 32) je obsiahnutá téma zámeny matov, sú v ňom obranné i škodlivé maty.

Všimnite si zvodnosti 1.Dh6? a porovnajte maty po obranách 1...Vd3, Vb6+, e3, e6 s matmi na tie isté obrany, ale po správnom úvodnom ťahu.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 1419 B1/C-43, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Oprava: V minulom čísle našich novín v článku Šachisti korešpondujú sme niektorých nadšencov za tento druh súťaže možno naľakali, keď sme omylom uviedli, že súťaž potrvá od 15. októbra 1980 až do 30. októbra 1980, hoci správne malo byť, že súťaž potrvá až do 30. októbra 1981. Očakávame, že sa prihlásite do súťaže. Prihlášky posielajte na vyššie uvedenú adresu najneskoršie do 30. septembra 1980. –MC–


Vzad <<  >> Vpred