Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(27. 11. 1980)


Problém č. 33

Ivan Dzuriš, Bardejov

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ke1, Va1, Jc6, Pb3, c2, c5, e3 (7), č. Kc3, Pb5, c7, d5, e4 (5).

Autorom štvrtého originálu pre naše noviny je predseda šachového zväzu pri OV ČSZTV v Bardejove. Ivan Dzuriš má zásluhy na rozmachu praktického šachu vo svojom okrese a pred 15 rokmi položil základy k turnajovej činnosti korešpondenčného šachu vo Východoslovenskom kraji. Jeho trojťažka s malým počtom šachových kameňov má vtipný úvodný ťah.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II., 1419 B1/C-43, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 31: 1.Jb8! hrozí 2.J:d7 mat, po obranách 1...J:b8, Jb6, c:d6, Vd8(Vf7), Dg7, D:g5+, S:g4 nasledujú maty 2.c6, c:b6, c:d6, Jf7, Dh2, Dh2, D:g5, f4.

Riešenie problému č. 32: 1.Dd2! hrozí 2.Dd5 mat, po obranách 1...e3, e6, Vd3, Vb6, Sd4 nasledovali maty 2.Dd4, Dd6, Db4, S:b6, D:d4. Po tých istých obranách vo zvodnosti 1.Dh6? nasledovali maty 2.Jd7, Df8, Db6, D:b6.

Knižné odmeny posielame Tiborovi Porubanovi z Dubnice-Prejty, Milanovi Bučekovi z Mikušoviec a Štefanovi Bielikovi z Považskej Bystrice.


V budúcich našich rubrikách vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž, na ktorú upozorňujeme záujemcov o kompozičný šach. –MC–


Vzad <<  >> Vpred