Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(18. 12. 1980)


Problém č. 34

Arnoldo Ellerman

I. cena

Good Companion 1921

Mat 2. ťahom (10–10)Kontrolná notácia: b. Ka7, Dh1, Va6, Vh5, Sf7, Sf8, Jc5, Je6, Pb5, f3 (10), č. Kd5, Df5, Vg8, Vh4, Se5, Pc4, d6, e3, f6, h2 (10).

V roku 1913 vznikol vo Philadelfii "Klub dobrých priateľov šachovej úlohy – Good companion Chess problem Club".

Až do roku 1924 vypisoval klub tematické súťaže v dvoj- a trojťažkových úlohách. Súťaží sa zúčastnila väčšina vynikajúcich skladateľov. Ako ukážku uvádzame dvojťažku argentínskeho kompozítora A. Ellermana, ktorá v roku 1921 v súťaži na tému poloväzby získala I. cenu.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 1419/B1/C-43, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V budúcich rubrikách (po Novom roku) vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž. Propagujte ju medzi záujemcami o kompozičný šach. –MC–


Vzad <<  >> Vpred