Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(24. 12. 1980)


Sviatočný problém č. 35

Vladimir Koroľkov

"Šachista sa usmieva - 1969"

Na pamiatku A. Koptilkinovi

Mat 2. ťahom (12–3)Kontrolná notácia: b. Kh2, Dd2, Vc4, Ve4, Jd6, Pc2, c3, c5, d7, e2, e3, e5 (12), č. Kd5, Pd3, d4 (3).

Problém na diagrame patrí do oblasti tzv. ornamentálnych (symbolických) úloh. Pri troche obrazotvornosti si určite predstavíte, že biele šachové kamene vytvárajú symbolicky fľašu a čierne kamene jej obsah. Určite sa nájdu takí, čo sa venujú radšej tejto "fľaši". Tých, ktorí sa rozhodnú fľašu "otvoriť", upozorňujeme, že je to dvojťažková úloha a po každom variante bude fľaša prázdna...

Riešenie pošlite na známu adresu: Marian Cyprian, C II. 1419/B1/C-43, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Zoznam riešiteľov uverejníme v našich novinách. –MC–


Vzad <<  >> Vpred