Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(19. 3. 1981)


Problém č. 36

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dh5, Vg2, Jc1, Jd8, Sa7, Sb7, Pf3, f5 (9), č. Ke5, Jc2, Jh8, Sb5, Pc7, e6, f4, g7, h6 (9).

Piatym originálnym problémom určeným pre našu rubriku sa predstavuje tretí skladateľ z okresu Považská Bystrica. Hoci svoju prvotinu mal uverejnenú iba nedávno, v dnešnej dobe sa radí k veľmi produktívnym autorom na Slovensku. V jeho nových skladbách je potešujúce, že prináša vždy novú myšlienku. V probléme č. 36 je v duchu anglickej školy spracovaná autorom obľúbená téma predĺženej obrany (jazdca, strelca), pričom riešitelia musia dávať pozor na 3 zvodnosti (ťahy iba zdanlivo vedúce k riešeniu matu 2. ťahom).

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 1419 B1/C-43, 018 41 Dubnica nad Váhom. Traja riešitelia budú odmenení.


Riešenie posledných troch problémov:

Problém č. 33: 1.0-0-0! tempo 1...b4 2.Jd4 c6 3.Je2 mat, 1...d4 2.V:d4 b4 3.Vc4 mat.

Problém č. 34: 1.Jc5-d7! hrozí 2.Jb6 mat, 1...Sd4+, Sf4, Sc3-a1, D:e6 2.Jec5, Dd1, f4, V:d6 mat.

Problém č. 35: 1.d7-d8J! tempo 1...d:c2(d:e2), d:e3(d:c3) 2.D:d4, D:d3 mat.

Knižné odmeny teraz zasielame Pavlovi Kolekovi z Považskej Bystrice, Jozefovi Peterovi z Dubnice nad Váhom, Milanovi Bučekovi z Mikušoviec, Milanovi Bednárovi z Kurimy, Augustínovi Hrebíkovi z Lysej pod Makytou a Ing. Jurajovi Lörincovi z Dubnice nad Váhom.


Upozorňujeme riešiteľov, že v budúcej rubrike otvoríme už propagovanú dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy. Propagujte ju!


Vzad <<  >> Vpred