Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 9. 4. 1981)


Problém č. 37

Michail Barulin

Bristol Times 1930

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Ka4, Df1, Vc7, Vh4, Sb6, Sc6, Ja6, Jb5, Pb7, e2, g2 (11), č. Kc4, Dh2, Vb1, Vd8, Sa2, Sf4, Pb3, d4, f2 (9).

Problémom č. 37 otvárame dlhodobú riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 10 problémov pravidelne každý druhý týždeň. Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy. Riešenie je potrebné poslať vždy do 15 dní od dátumu uverejnenia problému na adresu: Marian Cyprian, Centrum II., 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho, vytvárajúci hrozbu matu alebo tempo), obrany čierneho, ako i maty bieleho po jednotlivých obranách. Za správne vyriešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štúdie 5 bodov, za objavenie vedľajšieho riešenia (iného než uvádza autor) a za dôkaz neriešiteľnosti či nemožnosti uvedenej pozície možno získať body navyše.

Po skončení tejto súťaže budú odmenení 10 riešitelia s najväčším počtom bodov a bude tiež vylosovaných 5 riešiteľov z tých, ktorí správne vyriešili aspoň 3 problémy.

O priebehu súťaže a o najlepších riešiteľoch vás budeme pravidelne informovať. –MC–


Vzad <<  >> Vpred