Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(23. 4. 1981)


 

Problém č. 37

Michail Barulin

Bristol Times 1930

Mat 2. ťahom (11–9)


Problém č. 38

Gino Mentasti

I. cena

Il Due Mosse tt 1962

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: 37: b. Ka4, Df1, Vc7, Vh4, Sb6, Sc6, Ja6, Jb5, Pb7, e2, g2 (11), č. Kc4, Dh2, Vb1, Vd8, Sa2, Sf4, Pb3, d4, f2 (9), mat 2. ťahom. 38: b. Kg1, Dh2, Vd4, Vh5, Sc7, Je2, Jf4, Pe6 (8), č. Ke5, Vd6, Vh6, Sb8, Sf5, Pe7, f6, g2, h7 (9), mat 2. ťahom.


Okresná súťaž šachistov

Pred 2 týždňami sme uviedli prvú úlohu našej dlhodobej šachovej súťaže (problém č. 37). Komisia pre kompozičný šach pri OV ČSZTV rozhodla však, že táto naša súťaž bude súčasne okresným majstrovstvom šachistov na rok 1981. Nakoľko toto rozhodnutie mení situáciu, tak v dnešnom čísle uverejňujeme opäť 1. úlohu a súčasne aj ďalší problém. Riešenie úlohy pošlite najneskoršie do 5. mája 1981 a novej úlohy do 11. mája 1981 na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Druhý problém našej dlhodobej súťaže (teraz už majstrovstvá okresu) je konštruovaný na tému poloobrany: po úvodníku sa vytvoria 4 hrozby matu, čierny v 4 obranách vždy dve hrozby zruší a nasledujú iba dva maty.

V riešení treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho, vytvárajúci hrozbu matu alebo tempo), obrany čierneho, ako i maty bieleho po jednotlivých obranách. Za správne vyriešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štúdie 5 bodov, za objavenie vedľajšieho riešenia (iného než uvádza autor) a za dôkaz neriešiteľnosti či nemožnosti uvedenej pozície možno získať body navyše.

Po uvedení všetkých 10 úloh budú najlepší riešitelia s najväčším počtom bodov odmenení a bude tiež vylosovaných 5 riešiteľov, ktorí správne vyriešili aspoň 3 problémy. V priebehu súťaže vás budeme o najlepších riešiteľoch pravidelne informovať.


Riešenie problému č. 36 (Cerulík): Zvodnosti 1.Vg6? (1.V:g7?), 1.Je6?, 1.Se4? (1.Sc5?) sú vyvrátené ťahmi 1...c5!, Sf1!, c5!, c6!. Úvodník 1.Vd2! tempo, 1...Sa4 ľub. po e8, Sc6, Sa6-f1, Sd3, Jc ľub., Jf7, Jg6+, c6 (c5), e:f5, g6, g5 2.Jd3, J:c6, J:d3, Sd4, J:f7, f:g6, Sb3, Vd5, f:g6, f:g6 e. p. mat = typická mnohoťahová skladba anglickej školy. Knižné odmeny dostanú: Rudolf Bartovič zo Zemianskej Závady, Štefan Cepák z Považskej Bystrice a Daniel Darida z Dubnice nad Váhom.


Vzad <<  >> Vpred