Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(18. 6. 1981)


Problém č. 40

Marián Križovenský, Vranov nad Topľou

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: 40: b. Ka6, Dh6, Ve6, Vg4, Ja2, Je3, Pd3 (7), č. Kc5, Jb6, Pe5, e7, f6 (5), mat 2. ťahom.

Štvrtý problém našej dlhodobej riešiteľskej súťaže je od mladého vysokoškoláka z Vranova nad Topľou. Formou mereditky (problémy, ktoré nemajú viac ako 12 kameňov) je spracovaná náročná Hanneliusová téma: hrozby matu v 2 zvodnostiach sú vyvrátené ťahmi, ktoré sa v skutočnom riešení objavia ako obrany, pričom maty vo zvodnostiach sa objavia i v riešení, ale sú zamenené.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 38 (Mentasti): 1.D:g2! hrozí 2.Dd5, De4, Vd5, Ve4 mat, 1...Sa7 2.Dd5 a De4 mat, 1...S:c7 2.De4, Ve4 mat, 1...Vg6 2.Ve4, Vd5 mat, 1...V:h5 2.Vd5, Dd5 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred