Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(16. 7. 1981)


Problém č. 41

Zoltán Labai, Milanovce

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu 1976

Mat 2. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Ka1, Vc7, Ve8, Sf2, Jd4, Jf5, Pc5, d3, e5 (9), č. Kd5, Jd8, Je2, Sg7, Pb6 (5).

"Polčas" dlhodobej riešiteľskej súťaže uzatvára problém, ktorý bol vyznamenaný v tematickej súťaži novín Západoslovenského kraja. Každoročne v šachovej rubrike Hlasu ľudu vypisujú medzinárodný tematický turnaj v skladaní dvojťahových problémov. V roku 1976 bola vypísaná téma blokovania voľných a krytých polí.

V probléme č. 41 autor z okresu Nové Zámky navyše spracoval i zámenu obrán – po zdanlivých hrách 1...J:d4, S:e5 a b:c5 vychádzajú maty 2.Je3, Je7 a Vd7. Tieto isté maty sa v riešení objavia po iných obranách.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu Marian Cyprian, Centrum II., 1419/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 39 (M. Cerulík): Zvodnosti 1.Jf8? a 1.Jh8? vyvracajú ťahy 1...Sg8! a 1...V:e6! Po 1.Je5! hrozí 2.V:e6 mat, idú obrany 1...Sc8-h3, Sg4, Sa2-g8, Sf7 a maty 2.Jf7, J:g4, Jg4 a J:f7.


Vzad <<  >> Vpred