Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(10. 9. 1981)


Problém č. 43

Ivan Kiss, Poprad

I. cena

Podtatranské noviny 1978-79

Mat 2. ťahom (8–15)Kontrolná notácia: 43: b. Kc6, Dg3, Vf6, Sa7, Sc4, Ja6, Jg4, Pd4 (8), č. Ke4, Dc1, Vb1, Vd2, Sa1, Sd1, Je1, Jg2, Pb2, c2, e2, e5, f3, f4, h4 (15), mat 2. ťahom.

V ďalšom probléme dlhodobej riešiteľskej súťaže predstavujeme mladého talentovaného skladateľa – vedúceho šachovej rubriky okresných novín v Poprade Podtatranské noviny.

Nezvyčajné postavenie čiernych šachových kameňov je vyvážené pekným plnohodnotným obsahom v probléme – kombinácie medzi hrozbami, obranami a matmi v 3 zvodnostiach: 1.Df2? hrozí 2.Jc5 mat, 1.d5? hrozí 2.Jf5 mat a 1.Jb4? hrozí 2.Sd5 mat – jedná sa o trojnásobnú Hanneliusovú tému (viď problém č. 40).

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 41 (Labai): Zdanlivé hry 1...J:d4, S:e5, b:c5 2.Je3, Je7, Vd7 mat. Po úvodníku 1.Jc6! hrozí 2.Jb4 mat, 1...b:c5, Je6, J:c6 2.Je3, Je7, Vd7 mat.


Vzad <<  >> Vpred