Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(24. 12. 1981)


Problém č. 45

Milan Bednár, Kurima

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (9–8)


Problém č. 46 – vianočný

Ing. Nenad Petrović

Sahovski Vjesnik 1947

Mat 1. ťahom (16–2)Kontrolná notácia: 45: b. Ka6, Df4, Vd1, Vh4, Sa2, Sa5, Je5, Pa4, e2 (9), č. Kc5, Vb3, Ja3, Sg1, Sg2, Pe4, e7, f7 (8), mat 2. ťahom. Vianočný problém: b. Ka2, Db7, Db6, Dd2, Dd8, Df3, Df8, Dg1, Dg6, Dh4, Va5, Vc7, Sb5, Sb8, Ja3, Jh6 (16), č. Ke5, Pa6 (2), mat 2. ťahom.

V predposlednom probléme dlhodobej riešiteľskej súťaže sú spracované obranné a škodlivé motívy i štvornásobná zámena matov (vo zvodnosti a riešení).

Juhoslovanský skladateľ vytvoril málo vídanú, ale legálnu pozíciu (odvoditeľnú z hernej šachovej partie): "Mierumilovný" čierny kráľ dovolil postupne premeny bielych pešiakov na dámy. Biele šachové kamene (okrem kráľa) sa mu "odvďačia" tým, že majú pre neho pripravené "umŕtvenie" na jeden ťah (slovo mat pochádza z arabštiny a znamená "mŕtvy").

Úlohou našich riešiteľov je požičať si od susedov alebo najbližších známych dámy (pozor, len šachové, lebo za prípadné problémy potom redakcia šachovej rubriky nezodpovedá!), postaviť si pozíciu z diagramu a určiť počet matov, ktoré môže biely dať 1. ťahom. Svoje "čísla" pošlite do 31. decembra 1981 na známu adresu. Dvoch správne "spočítavajúcich" odmeníme knižnými cenami.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 43: Zvodnosť 1.Df2? hrozí 2.Jc5 mat, 1...Jd3 2.Sd5 mat, ale po 1...Je3! mat nejde. Zvodnosť 1.d5? hrozí 2.Jf2 mat, po 1...Vd4 2.Jc5 mat, ale po 1...Jd3! mat nejde. Zvodnosť 1.Jb4? hrozí 2.Sd5 mat, 1...Je3 2.Jf2 mat, ale po 1...V:d4! mat nejde. Riešenie: 1.Dh3! tempo, 1...V:d4, Je3, Jd3 2.Jc5, Jf2, Sd5 mat. Duál po netematickej obrane 1...f2 2.J:f2 a Sd5 mat sa neboduje. –MC–


Vzad <<  >> Vpred