Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(21. 1. 1982)


Problém č. 47

Rudolf Solarczyk, Ostrava a

Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kf5, Df3, Va7, Se7, Se8, Jd5, Jd7, Pc4, f6 (9), č. Kc6, Da5, Sc8, Sh8, Ja6, Pg2 (6), mat 2. ťahom.

Dvojica skúsených skladateľov sa predstavuje originálom, v ktorom má biely pripravenú batériu dámy a jazdca, avšak jej využitie je možné iba po paradoxnom úvodníku, umožňujúcom sa čiernemu "srdnato" brániť.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.


Riešenie problému č. 45: Zvodnosť 1.Dh6? hrozí 2.Dc6 mat, 1...e3, e6, Vd3, Vb6 2.Jd7, Df8, Db6, D:b6, ale po 1...f6! mat nejde. Riešenie 1.Dd2! hrozí 2.Dd5 mat, po zhodných obranách ako vo zvodnosti nasledujú zamenené maty 2.Dd4, Dd6, Db4 a S:b6. –MC–


Vzad <<  >> Vpred