Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(18. 2. 1982)


Problém č. 48

Ladislav Prokeš

Šachové umění 1946

Biely vyhrá (3–3)Kontrolná notácia: b. Kd1, Se8, Pe5 (3), č. Kh3, Sb1, Pd3 (3), biely vyhrá.

V poslednom probléme dlhodobej riešiteľskej súťaže predstavujeme štúdiu, ktorá je typickým príkladom českej úlohovej školy – v dvoch vzájomne sa doplňujúcich variantoch bojujú proti sebe bielopoľní strelci, pričom rozhodnutie je vždy vo 4. ťahu.

Nájdete i vy správne riešenie? Pošlite ho do 15 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 44 (Platov a Platov): 1.Kf2! h2 2.Sg3 h4 3.Sb8 h3 4.Kg3 Kg1 5.Sa7+ Kh1 6.Jb6 Kg1 7.Jd5(c4)+ Kh1 8.Je3 Kg1 9.Jg4+ Kh1 10.Sb8 a vyhrá.

V opravenom probléme č. 43 (Cerulík) našiel riešiteľ Milan Bednár z Kurimy závažný duál vo variante 1...e4 2.Je8! e5 (e3) 3.Jc7 (Sf3) mat. Zasielame mu knižku.

Doteraz sme uverejnili 46 úloh a 1 mimoriadnu vianočnú úlohu. Podľa rozhodnutia šachového zväzu sa i tento počíta medzi riešiteľské úlohy a tak počítame doteraz 47 uverejnených problémov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred