Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(13. 8. 1981)


Problém č. 42

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: 42: b. Kf7, Vg6, Jd6, Jg7, Sc3, Sd1, Pb5, d2 (8), č. Kd5, Pc4, e5 (3), mat 3. ťahom.

Problém č. 42 je prvým pokusom autora o vniknutie do oblasti trojťažiek. Formou mereditky je spracovaný boj bielych jazdcov s čiernym kráľom v troch variantách. Autor venuje problém bývalému dlhoročnému hráčovi Spartaka Dubnica Jánovi Chorvátovi.

Riešenie tohto šiesteho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 15 dní na adresu Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Problém č. 40 (Križovenský): Zvodnosť 1.Dh5? hrozí 2.d4 mat, ale po 1...f5! mat nejde, zvodnosť 1.Jb4? hrozí 2.Vc6 mat, ale po 1...e4! mat nejde, riešenie 1.Vb4! tempo, po 1...f5 2.Vc6 mat, po 1...e4 2.d4 mat – výborné spracovanie Hanneliusovej témy pri dodržaní ekonómie materiálu. Úloha má i vedľajšie riešenie: 1.Ve4 tempo! Riešitelia, ktorí ho objavili, získavajú 2 body navyše do hodnotenia v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

Nabudúce uverejníme stav po polovici našej súťaže, teda najúspešnejších riešiteľov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred