Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(21. 5. 1981)


Problém č. 38

Gino Mentasti

I. cena

Il Due Mosse tt 1962

Mat 2. ťahom (8–9)


 

Problém č. 39

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: 38: b. Kg1, Dh2, Vd4, Vh5, Sc7, Je2, Jf4, Pe6 (8), č. Ke5, Vd6, Vh6, Sb8, Sf5, Pe7, f6, g2, h7 (9), mat 2. ťahom. 39: b. Kh4, Ve7, Vg2, Jf4, Jg6 (5), č. Kh6, Se6, Ph7 (3), mat 2. ťahom.

Z našej dlhodobej súťaže sme uviedli už 2 úlohy (problém č. 37 a 38). Problém č. 38 opakujeme v tomto čísle novín a súčasne uverejňujeme aj novú úlohu – problém č. 39.

Tento problém je konštruovaný na tému poloobrany: po úvodníku sa vytvoria 4 hrozby matu, čierny v 4 obranách vždy 2 hrozby zruší a nasledujú iba 2 maty.

Pôvodne sme žiadali odoslať riešenie tohto problému do 11. mája 1981, ale vzhľadom na spomínaný technický omyl, je možné poslať riešenie ešte do 23. mája 1981.

V probléme uvedenom na diagrame možno objaviť zdanlivú hru 1...h:g6 2.V:g6 mat, 2 zvodnosti a spracovanú recipročnú predĺženú obranu strelca. Je to tretí problém riešiteľskej súťaže. Riešenie pošlite do 15 dní od vydania tohto čísla novín, teda do 5. júna 1981 na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 37 (Barulin): 1.Sa5! hrozí 2.Ja3 mat, po obranách 1...Sc1, Sd6, d3 2.e3, Jd6, e:d3 mat. –MC–


Vzad <<  >> Vpred