Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(15. 11. 1979)


Problém č. 25

Alexander Pituk

1. WCCT 1965-1967

9. miesto

Mat 3. ťahom (12–8)

1 zvodnosťKontrolná notácia: b. Kb7, Db2, Sb4, Jf2, Jg3, Pc4, c5, f5, f6, f7, g6, h2 (12), č. Ke5, Vd4, Jh7, Pd3, f3, g4, g7, h6 (8).

Problém na diagrame skomponoval najskúsenejší slovenský majster športu Alexander Pituk (nar. 1904). Patrí medzi priekopníkov kompozičného šachu a je typický predstaviteľ strategickej dvojťažky.

Úspechy v tvorbe dosahoval už pred rokom 1945, ale plný rozvoj jeho činnosti nastal až v oslobodenej vlasti. Bolo to vďaka novým publikačným možnostiam a pravidelným kontaktom s kompozičnou rubrikou v bratislavskom denníku Práca. V súčasnosti v kompozičnom šachu úspešne vystupuje ako medzinárodný rozhodca v praktickom šachu.

O rozsiahlosti jeho tvorby svedčí i novostrategická dvojťažka uverejnená na dnešnom diagrame. Bola skonštruovaná v rámci medzinárodnej súťaže družstiev – obsahuje i tematickú zvodnosť.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 24: zdanlivé hry 1...d:c4 2.Vf3 mat, 1...Dd4 2.Dh6 mat. Po úvodníku 1.e5! hrozí 2.Dd3 mat, sa po obranách 1...Dd4 a 1...d:c4 maty cyklicky zamenili: 2.Vf3 a 2.Dh6! Knižné odmeny zasielame Marianovi Polákovi z Lysej pod Makytou, Jaroslavovi Daňovi z Kameničian a Jozefovi Panáčkovi z Lazov pod Makytou. –MC–


Vzad <<  >> Vpred