Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 4. 10. 1979)


Problém č. 24

Bedrich Formánek

II. cena

Čs. šach 1954/II

Mat 2. ťahom (9–7)

2 zdanlivé hryKontrolná notácia: b. Kg7, Dh7, Vd7, Vf6, Sb4, Sf1, Jd2, Pc4, e4 (9), č. Ke3, Da7, Va5, Sb7, Ja3, Pd5, h4 (7).

Majster športu doc. Ing. Bedrich Formánek je v povedomí riešiteľov a skladateľov šachových problémov známy ako najväčší propagátor a organizátor kompozičného šachu na Slovensku. Svoj nesmierny zápal a obetavosť pre kompozičný šach sa prejavil i v jeho literárnej činnosti.

V roku 1957 bol autorom rozsiahlej knihy z tohto odvetvia "353 šachových problémov". Kniha sa stala zdrojom poučenia pre mnohých začínajúcich skladateľov, ktorí sa dnes ukazujú ako skúsení umelci. V roku 1963 vyšla jeho ďalšia knižka "Šach do vrecka", v ktorej je 100 dvojťahových problémov. Má tiež veľký podiel na autorstve kníh "Abeceda šachového problému" a "Šachová terminológia". Ing. Formánek bol doteraz vedúcim viacerých šachových rubrík v časopisoch a denníkoch Práca, Smena, Čs. šport, PaS, Svet socializmu, Technické noviny, Pionierske noviny, atď.

V súčasnosti vedie rubriku v Nedeľnej Pravde. Za jeho odbornej pomoci bolo vychovaných veľa slovenských skladateľov šachových problémov.

V organizátorskej činnosti pracuje ako predseda sekcie kompozičného šachu pri ÚV ČSZTV a od roku 1974 je prvý podpredseda stálej komisie medzinárodnej šachovej federácie FIDE.

Súdruh Formánek vyniká aj ako skladateľ problémov. Z jeho bohatej tvorby vyberáme novostrategickú dvojťažku, v ktorej spracoval tzv. recipročnú zámenu matov (zámenu s opakovaním). Jedná sa v podstate o súčasnú zámenu matov a obrán (viď problémy číslo 22 a 23), ale však s tým rozdielom, že jednotlivé maty a obrany si navzájom vymenia svoju priradenosť. Úlohou riešiteľov je nájsť 2 zdanlivé hry a maty, ako i úvodníkom celý zmenený obsah. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 22: Prvá fáza = zdanlivé hry 1...Sc2 2.Jd6 mat, 1...Kc2 2.Je3 mat, 1...K:e4 2.Jcd2 mat, 1...J ľub. 2.Je3 mat. Druhá fáza = zvodnosť 1.Db4?, 1...Sc2 2.Jb2 mat, 1...Kc2 2.Dd2 mat, 1...K:e4 2.Jce5 mat, 1...J ľub. 2.Dc3 mat, ale po 1...J:d5! mat nejde. Riešenie = 3. fáza 1.Dc5! tempo, 1...Sc2 2.Dd4 mat, 1...K:e4 2.De3 mat, 1...J ľub. 2.Jb2 mat, 1...Kc2 2.Jb2 mat, tzv. trojfázová zámena matov. Knižné odmeny dostali Pavol Kolek z Horného Moštenca, Štefan Bielik z Považskej Bystrice a František Vítek z Považskej Bystrice.

Riešenie problému č. 23: zdanlivé hry 1...Vd4 2.Jc3 mat, 1...Sd4 2.De4 mat, rieši 1.d4! hrozí 2.Jb6 mat, 1...Sd3 2.Jc3 mat, 1...Vd3 2.De4 mat, 1...V:d4 (Va4) 2.Jb4 mat, 1...S:d4 2.Jf6 mat, 1...J:d7 2.De6 mat, tzv. zámena obrán v zdanlivých hrách a v riešení. Knižné odmeny zasielame Pavlovi Krchovi zo Záriečia, Jozefovi Janíčkovi z Lysej pod Makytou a Vladislavovi Šamajovi z Dulova. –MC–


Vzad <<  >> Vpred