Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 7. 6. 1979)


Problém č. 22

Bruno Preziosi

I. cena

Probleemblad 1957

Mat 2. ťahom (13–11)

(3 zdanlivé hry – 1 zvodnosť)Kontrolná notácia: b. Ka1, Db5, Va3, Vg4, Se1, Se6, Jc4, Jf3, Pb6, d5, e4, f2, f5 (13), č. Kd3, Sb1, Jc1, Jf4, Pa2, b3, b7, e2, e7, f6, g5 (11).

Na riešenie predkladáme problém tzv. novostrategickej školy, skonštruovaný na tému: trojfázová zámena matov.

Všimnite si prvé dve fázy:

a) zdanlivé hry a maty, t. j. hry a maty, ktoré vyjdú iba pred prvým ťahom bieleho – 1. fáza.

b) zvodnosť (prvý ťah bieleho, ktorý úlohu nerieši) 1.Db4? ale po obrane 1...J:d5! mat nevychádza žiadny – 2. fáza.

Uvidíte, že na tie isté obrany v oboch fázach vychádzajú vždy iné maty.

Riešitelia majú za úlohu nájsť taký úvodník, po ktorom sa po obranách čierneho zmenia maty tretíkrát – 3. fáza.

Riešenie celého obsahu (troch zdanlivých hier, zvodnostných a skutočných hier) zašlite najneskoršie do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 20: 1.Da7! tempo, obrany 1...Vc5 ľub., Vc4, Sg4 ľub., S:e6, Sf6 ľub., Sd4, Kc4, (Kd4), K:c6 maty 2.Jf4, Dd7, Dd7, D:c5, Dd7. Knižné odmeny dostanú: František Vítek z Pov. Bystrice, JUDr. Ján Sorkovský z Novej Dubnice a Vladislav Šamaj z Dulova. –MC–


Vzad <<  >> Vpred