Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(28. 6. 1979)


Problém č. 23

Jefim Ruchlis

I. cena

Sverdlovský konkurz 1946

Mat 2. ťahom (9–9)

2 zdanlivé hryKontrolná notácia: b. Kh1, Dg6, Vd1, Ve1, Sa7, Sb5, Ja2, Jd7, Pd3 (9), č. Kd5, Va4, Vh3, Sb1, Sh8, Jf8, Jh6, Pd6, h2 (9).

Problém uverejnený na diagrame je tematickým opakom problému č. 21. Je v ňom spracovaná ďalšia téma novostrategickej školy – zámena obrán. Taktiež ju možno konštruovať vo viacerých fázach (dvoj–, troj–, atď.). Myšlienka témy Ruchlis (nazývaná podľa autora) spočíva v tom, že na rôzne obrany v každej fáze vychádzajú vždy tie isté maty. Úlohou riešiteľov je nájsť 2 zdanlivé hry a maty, porovnať ich po akých obranách vyjdú v riešení.

Celý obsah riešenia pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 019 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 21: 1.Jd8! hrozia maty 2.Ve6, Vf5, Vf7 a Vg6. Po každej obrane čierneho vyjdú 2 maty, cyklicky sa striedajúce: 1...d3 2.Vf7 a Vg6 mat, 1...g3 2.Ve6 a Vf5 mat, 1...Je7 2.Ve6 a Vf7 mat, 1...Jh6 2.Ve6 a Vg6 mat, 1...Jf8 2.Vf5 a Vf7 mat, 1...Jg5 2.Vf5 a Vg6 mat. Knižné odmeny zasielame Milanovi Bučekovi z Mikušoviec, Štefanovi Bielikovi z Považskej Bystrice a Jaroslavovi Daňovi z Kameničian. –MC–


Vzad <<  >> Vpred