Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(26. 4. 1979)


Problém č. 20

Lörinc Bata

I. cena

Parallèle 50 1947

Mat 2. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Ke8, Db8, Vh4, Vh6, Sf1, Jd3, Jf7, Pa2, a4, e6, f3 (11), č. Kd5, Vc5, Sf6, Sg4, Pa5, c6, e7, h5 (8).

V predchádzajúcich problémoch – č. 16 až 19, prevládalo spracovanie obranných a škodlivých motívov, t. j. prvkov strategických tém. Strategická škola obsahuje aj tzv. konštrukčné témy. Tieto sú založené na určitom vzťahu medzi motívmi, variantami a inými prvkami kombinácií a postavení problémov. Maďarský autor spracoval v probléme na diagrame konštrukčnú tému, tzv. predĺženú obranu.

Hovoríme o nej vtedy, keď hrozbu bieleho bráni už ľubovoľný ťah čiernej figúry (okrem kráľa), t. j. jej pomyslené zdvihnutie zo šachovnice. V našom prípade sú to strelci a veža. Ich zdvihnutím sa vždy súčasne vytvorí druhá tzv. sekundárna hrozba bieleho, ktorej musia tie isté figúry svojim (už riadnym) ťahom zabrániť.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 19: 1.Db5! hrozí 2.D:e5 mat, obrany 1...Jc6, Jd5, Vd5, Sd5, Sg7, S:e4+ maty 2.Vf4, V:e5, Df1, Jd6, J:e7, S:e4. Knižné odmeny zasielame: Jozefovi Filípkovi z Považskej Bystrice, Vladimírovi Nemečkajovi z Dubnice-Prejty a Jozefovi Malinovskému z Beluše. –MC–


Vzad <<  >> Vpred