Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 5. 4. 1979)


Problém č. 19

Marian Cyprian

Smena 1963

Mat 2. ťahom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Db2, Ve4, Sa8, Sg3, Jc3, Jc8, Pd2, g5, h4 (10), č. Kf5, Vd3, Sb7, Sf8, Je7, Pe5, e6, g4, g6 (9).

V probléme vedúceho šachového okienka je spracovaná ďalšia téma strategickej školy – odviazanie bielej figúry.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova 749, Dubnica nad Váhom. Troch riešiteľov odmeníme knihami.


Riešenie problému č. 17: 1.Jb4-d5! hrozí 2.Ve7 mat, po obranách 1...g5, Sg5, Jg5, Vg5, Jc5, S:f7+, Dc5 (D:b5) nasledujú maty 2.D:h6, J:g7, Jf4, D:e2, J:d4, D:f7, J:c7. Knižné odmeny zasielame Jozefovi Kaprálikovi z Považskej Bystrice, Tiborovi Urbánkovi z Dubnice nad Váhom a Milanovi Bučkovi z Mikušoviec.

Riešenie problému č. 18: 1.Jf6! hrozí 2.Jg4 mat, obrany 1...e4, Je2, Jd4, Jf4 ľubovoľne, Jf3 ľub. 2.D:f4, V:f3, D:e5, Jd5 a Dd2 mat. Knižné odmeny zasielame Jaroslavovi Daňovi z Kameničian, Janke Šubovej z Beluše a Petrovi Bombekovi z Dubnice nad Váhom. –MC–


Vzad <<  >> Vpred