Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 1. 3. 1979)


Problém č. 17

Eric Ernest Westbury

I. cena

The Pittsburgh Gazette Times 1912

Mat 2. ťahom (8–13)Kontrolná notácia: b. Kg8, Dh5, Vb5, Vf7, Sa8, Sh2, Jb4, Jf5 (8), č. Ke6, Db6, Ve2, Vg2, Se8, Sh6, Jb3, Jh3, Pc6, c7, d4, g7, h7 (13).

Najčastejším predmetom skladateľskej tvorby v strategickej škole, poskytujúcim možnosť spracovania škodlivého motívu pri obrane čierneho, je prerušenie pôsobnosti vlastných figúr. V probléme č. 17 je prerušenie spracované v 5 variantoch. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Nie všetci riešitelia a skladatelia sú členmi telovýchovných jednôt. Táto skutočnosť inšpirovala komisiu pre kompozičný šach pri OV ČSZTV k usporiadaniu spoločného fóra – k stretnutiu záujemcov o toto odvetvie z radov šachistov, ktorí bývajú, pracujú alebo študujú v našom okrese. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo 4. decembra 1976 v Pov. Bystrici, potom 19. novembra 1977 a ďalšie 9. decembra minulého roku. Účastníci si vypočuli a prakticky aj overili niektoré zásady, ako napr. správne riešiť a zapisovať riešenie, ako skladať šachové problémy, organizácia a klasifikácia v problémovom šachu, atď. Vyskúšali si aj svoje schopnosti vo vzorových riešiteľských súťažiach.

Tohoročné IV. stretnutie sa uskutoční v apríli t. r. a jeho súčasťou bude i okresný prebor v riešení šachových problémov – II. etapa majstrovstiev ČSSR. Doterajšie stretnutia splnili svoj účel – vzájomné spoznanie, výmena skúseností a hlavne napomohli k zvýšeniu úrovne skladania a riešenia šachových problémov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred