Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(15. 2. 1979)


Problém č. 16

Antonio Bottacchi

I. cena

L'Alfiere di Re 1921

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Dh3, Ve7, Vh5, Sf1, Jf4, Jg3, Pb2 (8), č. Kd4, Vc3, Sa8, Sb8, Ja3, Jb5, Pc7, d7 (8).

Vzhľadom na malý počet ťahov má dvojťažka medzi ostatnými druhmi problémov zvláštne postavenie. Cieľ bieleho a čierneho je jasný: biely sa snaží dať mat a čierny sa mu snaží v tom zabrániť. Spôsoby, akým sa to obidve strany snažia dosiahnuť, sú rôzne a súvisia s motivačnou náplňou ťahov. Z hľadiska čierneho všetky obranné ťahy (zamedzujúce uskutočnenie hrozby) obsahujú tzv. obranný motív.

Čierny si však každou obranou proti hrozbe určitým spôsobom škodí a miesto hrozbového matu nasleduje iný tzv. variantový mat. Obrana čierneho obsahuje teda ešte tzv. škodlivý motív – akýsi opak obranného.

V tomto probléme č. 16 autor spracoval tému blokovania – škodlivý motív, pri ktorom čierne figúry blokujú svojmu kráľovi niektoré pole matovej siete.

Riešenie pošlite najneskôr do 13 dní na adresu Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Vzad <<  >> Vpred