Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(15. 3. 1979)


Problém č. 18

Ferenc Fleck

Novoročný pozdrav 1948

Mat 2. ťahom (9–10)Kontrolná notácia: b. Kh8, Dd6, Vf2, Vh4, Sa8, Sg3, Jb5, Je4, Pc2 (9), č. Ke3, Vb3, Vb4, Sa1, Sd1, Jf3, Jf4, Pe5, g6, h2 (10).

Problém č. 18 bol vyhodnotený ako najlepšia dvojťažka v Maďarsku za obdobie rokov 1945 až 1950. V troch variantoch úspešne zladil obranné motívy (vytvorenie pôsobnosti čiernych figúr – tzv. odclonenie), so škodlivými motívmi (prerušenie pôsobnosti čiernych figúr). Kombinačnému obratu tohto typu sa obrazne hovorí dvojventil.

Riešenie pošlite do 13 dní na adesu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 15: 1.Db3+!, 1...Ka7 2.b:c8J mat, 1...Ka5 2.b:a8D(V) mat, 1...Kc7 2.b:a8J mat a 1...Kc5 2.b:c8D(V) mat. Knižné odmeny dostanú Jaroslav Daňo z Kameničian, Peter Bombek z Dubnice n. V. a Augustín Gajdoš z Košece.

Riešenie problému č. 16: 1.Dh4! hrozí 2.Df6 mat a po obranách 1...Ve3, Vd3, Vc5, Jc4, c5, Vc6+, c6, d5 vychádzajú maty 2.Je6, Jfe2, Jd5, Jge2, Jf5, Jg6, Ve4, Jd3. Knižné odmeny dostanú Štefan Bielik z Pov. Bystrice, Anton Gajdoš z Košece a Pavol Kolek z Hor. Moštenca. –MC–


Vzad <<  >> Vpred