Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 1. 2. 1979)


Problém č. 15

Antonio Fernandez Argüelles

Problem 1957

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kf5, Dd5, Sf6, Jb8, Pb7 (5), č. Kb6, Va8, Vc8, Sh8, Pd6 (5).

Kompozičný (skladobný) šach v okrese Pov. Bystrica zaznamenal za posledné obdobie vzostup. Zásluhu na tom má i naša šachová rubrika, ktorá podchytila ďalších záujemcov, hlavne z radov mládeže. Evidovanie skladateľov a riešiteľov šachových problémov, usporadúvanie ich stretnutí, vydávanie metodických listov a informačného spravodaja, organizovanie riešiteľských súťaží v rámci oddielov a okresu, odborné vedenie šachových rubrík, atď. – to všetko koordinuje 4-členná komisia pre kompozičný šach pri VŠZ OV ČSZTV v Pov. Bystrici. Ďalší záujemci z radov jednotlivcov i kolektívov môžu svoje otázky a žiadosti zasielať na adresu: Marian Cyprian, Sládkovičova č. 749, 018 41 Dubnica nad Váhom. –MC–


Vzad <<  >> Vpred