Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 9. 1968)


Problém č. 31

Barry Barnes

Il Due Mosse 1960

Mat 2. ťahom (10+5=15)Kontrolná notácia: bKc6 Dg7 Va4 Vf6 Sb4 Sc2 Jc7 Jg2 Pc4 e2, čKd4 Dd2 Sg1 Jd8 Pc3 – dvojťažka.

Dnešná dvojťažka sa bude zdať mnohým čitateľom iste veľmi čudnou, veď biely kráľ stojí v šachu! Nie je na tom však nič divné. Posledný ťah zrejme spravil čierny a síce šachoval jazdcom a úvodník teda musí byť kráľom. Upozorňujeme, že na túto tému vypísal najznámejší problémový časopis sveta Die Schwalbe svoj 146. tematický turnaj dvojťažiek s jedinou podmienkou: biely kráľ musí v počiatočnej pozícii stáť v šachu. Rozhodcom turnaja je autor dnešnej ukážky, anglický problémista B. P. Barnes. Udelí tri až šesť cien a niekoľko čestných uznaní a pochvalných zmienok s knižnými odmenami v podobe problémovej šachovej literatúry. Úlohy na diagrame s riešením treba zasielať najneskôr do 31. 10. 1968 na adresu: Karl-Heinz Ahlheim, 6834 Ketsch über Schwetzingen, Geranienweg 10, NSR.

Riešenie štúdie č. 25 (Lazard) z 20. 7. t. r. Teoreticky je daná pozícia remízou a zdá sa, že biely svojich pešiakov neuplatní. No predsa: 1.Jf4+ Kh6 2.Je6 (hrozí 3.Jd8) 2...Ve8 3.g8D! V:g8 4.Jf8 Vg5! 5.Jg6! a biely vyhral, lebo čierny nemôže zabrániť premene pešiaka na dámu a dáma proti veži vyhrá. Samozrejme nešlo 5.e8D Ve5+ 6.D:e5 pat! Motív boja jazdca a pešiakov je vždy vďačný, no v tejto štúdii je spracovaný veľmi jemne a výstižne.

Riešenie problému č. 26 (Dijk) z 27. 7. t. r. Pokus 1.h3? 1...f:g5, Kh4 2.Dh7, Dg4 mat viazne na 1...Kh6! Pokus 1.h4? 1...Kh6, f:g5 2.Dh7, D:g5 mat viazne na 1...K:h4! Pokus 1.Kf8? 1...Kh4, Kh6 2.Jf3, Jf7 mat viazne na 1...f:g5! Úlohu rieši 1.Kf7 tempo, 1...f:g5, Kh6, Kh4 2.Dh3, Dg6, Jf3 mat. Pozoruhodná dvojťažka na tému zámeny matov. Čierny má v každom pokuse tri obrany, pričom na dve pripravený vždy iný mat a tretia obrana je vyvrátením pokusu. Skvelá miniatúrka. –aj–


Vzad <<  >> Vpred