Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 9. 1968)


Problém č. 30

Karel Peter Traxler a František Dedrle

Časopis českých šachistů 1909

Biely remizuje (5+4=9)Kontrolná notácia: bKh8 Vh2 Sg6 Jf8 Pg7, čKa1 Df6 Ve8 Pf7 – biely ťahá a vynúti si remízu. Prekrásna štúdia. Karel Traxler (1866–1936) – jeden zo zakladateľov českej školy úlohovej a František Dedrle (1878–1957) – predný predstaviteľ tejto školy sú autormi dnešnej štúdie. Jej hlavný variant obsahuje zaujímavý paradox: strelec v obrane môže byť výhodnejší ako dáma. Štúdia je rozhodnutá už po treťom ťahu, no verte, že Vás jej riešenie aj trošku potrápi.

Riešenie problému č. 23 (Andersen) z 6. 7. t. r. Čierny kráľ je v pate a preto biely nasledujúcim manévrom mu uvoľní pole: 1.Sh5 K:h5 2.Kg7 h6 3.Kf6! Kh4 4.Kg6 mat. Biela figúra (u nás kráľ) prichádza na kritické pole (u nás f6) a uvoľňuje tak pole čiernemu kráľovi, no potom mu hneď dáva mat inou diaľkovou figúrou, ktorú prerušil (u nás Sd8). Skvelá úloha, z ktorej sa vlastne cez "Indickú tému" vyvinula celá logická škola.

Riešenie problému č. 24 (Havel) z 13. 7. t. r. 1.Vg4 tempo, 1...Kd3 2.De4 mat, 1...Kb3 2.D:d1 mat, 1...S:g4 2.Db1 mat, 1...Kc1 2.Vc4 mat. Štyri modelové maty. Posledný mat sa pokladá tiež za modelový, hoci pole d1 je kryté vlastne dvakrát (blokované čSd1 a kryté bDh1). Je tomu tak preto, lebo čierny strelec nemôže zabrániť matu z jediného dôvodu: je viazaný dámou. Česká škola pokladá preto takýto mat za čistý. Pozoruhodná perla najvýraznejšieho predstaviteľa českej školy.

* Kárpáti Igaz Szó – časopis vychádzajúci v Užhorode vypisuje medzinárodný skladateľský turnaj miniatúrnych dvojťažiek vo forme dvojníkov. Rozhodca turnaja G. Zachoďakin (ZSSR) udelí tri ceny, čestné uznanie a pochvalné zmienky. Úlohy treba zasielať do 1. 10. 1968 (najviac 5 od jedného autora) na adresu redakcie: Užhorod, Sovietplatc 3, ZSSR.


Vzad <<  >> Vpred