Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 8. 1968)


Problém č. 29

Zdeněk Závodný

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: bKe6 De1 Sf1 Ja4 Jg4 Pb3 e7 f3, čKd4 Vb1 Vb8 Ja1 Jd1 Pd6 e3 g6 g7 – dvojťažka. Dnešná dvojťažka je prvou originálnou úlohou uverejnenou v našej rubrike. Jej autorom je brnenský problémista Zdeněk Závodný – vedúci problémovej rubriky časopisu KOLT. Ostatným prispievateľom oznamujeme, že môžu zasielať na uverejnenie svoje úlohy, pravda zatiaľ sa žiadnej skladateľskej súťaže nezúčastňujú. Pred odoslaním však dobre preskúmajte korektnosť úlohy, či je riešiteľná, nemá vedľajšie riešenie, duály a. p. Začínajúcim autorom odporúčame preštudovať si pravidlá šachových úloh a štúdií, ktoré sú uverejnené v brožúrke ŠACH (hlavne str. 70–71) a ktorú ešte dostať kúpiť.

Riešenie problému č. 21 (Schlechter) z 22. 6. t. r. Zvodnosť 1.Dd6? viazne na 1...c:d2! Preto 1.Da6 tempo, 1...K:d2 2.Dh6 mat, 1...Kb2 2.Jd3 mat, 1...c:d2 2.Da1 mat. Nádherný úvodník a pozoruhodné sólo dámy. Zaujímavý je prvý variant, v ktorom sa dáma vracia na svoje pôvodné miesto.

Riešenie problému č. 22 (Otten) z 29. 6. t. r. 1.a5 Sf8 (inakšie bieleho pešiaka zastaviť nejde) 2.Kd5 Sh6 3.g5+ S:g5 4.Ke4 Sh4 5.Kf3 a bieleho pešiaka nejde zadržať ako aj po 3...K:g5 4.a6 Sh4 5.Kf3! Čierny kráľ prekáža vlastným strelcom v oboch variantoch. Dokonalá úspornosť materiálu robí štúdiu tak výraznou, že niet divu, že našla v radoch riešiteľov veľkú obľubu a ešte aj dnes sa reprodukuje.

* Sovietsky zväz je jediná krajina na svete, kde počet organizovaných šachistov je väčší ako povedzme futbalistov – vyše štyroch miliónov. Má už 31 medzinárodných veľmajstrov. –aj–


Vzad <<  >> Vpred