Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 7. 1968)


Problém č. 24

Miroslav Havel

Deutsches Wochenschach 1900

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKa1 Dh1 Vg1 Sb4, čKc2 Sd1 – dvojťažka.

8. júla bolo tomu už 10 rokov, čo zomrel najväčší predstaviteľ českej školy úlohovej – Miroslav Havel, vlastným menom dr. M. Košťál. Celkove bol veľmi plodným autorom. Zložil vyše 1500 úloh. Prvých 500 vydal americký milionár A. C. White pod názvom Bohemian Granets v roku 1923. Druhých 500 úloh vyšlo v roku 1943 v Prahe pod názvom České granáty. Ostatné sú rozptýlené po rôznych rubrikách a hľadajú vydavateľa. Treba si však uvedomiť, že nešlo o úlohy hocijaké, ale vysokej kvality. Havel rozšíril požiadavku ekonómie modelového matu tak, že prakticky vylúčil zo svojich úloh bielych pešiakov. Nie je tomu inak ani v dnešnej prekrásnej miniatúrke – dvojťažke, v ktorej nájdete štyri modelové maty. Po jej vyriešení uvidíte, že ide o konštrukčne dobre vybrúsené dielo.

Riešenie problému č. 17 (Kľackin) z 18. 5. t. r. Na prvý pohľad vyzerá štúdia veľmi príjemne. Koľko má však biely možností? Skúsme 1.V:a8? J:a8 a čierny ľahko zremizuje ako aj po 1.a:b6? V:b8 2.b:a7 Vb1! A práve preto sa zdá riešenie príjemne náhodné: 1.c7! K:c7 2.a:b6+ K:b8 3.b7!! Kc7 4.b:a8D a biely ľahko vyhrá. Biely v úvodníku sa zbavil "vlastného nebezpečného pešiaka" a prekvapujúcou obeťou veže zvíťazil. Krátke a sladké.

Riešenie problému č. 18 (Albarda) z 25. 5. t. r. 1.Vh3 hrozí 2.Dg3 a 3.Vh1 mat, 1...S:g2 2.Vh1+ K:f2 3.De3 mat, 1...S:e2 2.Dg3 Kf1 3.Vh1 mat, 1...K:f2 2.De3+ K:g2 3.Dg3 mat. Tri varianty, v ktorých čierny strelec blokuje pole vlastnému kráľovi. Jemná miniatúrka, ktorá si iste získala priaznivcov problémového šachu.


Vzad <<  >> Vpred