Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(01. 1979)


Problém č. 9

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Pomocný mat 2. ťahom (3+5)Problém č. 9: b. Kd3, Sb5, Jf5 (3), č. Kf1, Dh2, Ve1, Sg1, Jh1 (5). Čierny začína a pomáha bielemu dať mat 2. ťahom.

Predložený problém č. 9 patrí do tzv. exošachu, medzi pomocné maty. Úlohou bieleho, ale aj čierneho je, aby čiernemu kráľovi dali mat druhým ťahom, pričom začína čierny a pomáha bielemu.


Sú aj iné druhy exošachu, ktoré môžeme rozdeliť do 7 skupín:

- zmenené ciele súperov (pomocné maty a samomaty),

- retrográdne problémy,

- podmienkové problémy,

- problémy so zmenenými pravidlami,

- problémy s novými kameňmi,

- problémy so zmenenými šachovnicami,

- iné exoproblémy.

Tak teda v exokompozičnom šachu vystupujú exokamene, pohybujú sa po exošachovnici podľa exopravidiel, aby dostávali alebo dávali exomaty.

Riešenie pošlite na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160 do 2. februára 1979.

Riešenie problému č. 3 Bednár: 1.Dc5 (hrozí 2.D:c3 alebo 2.D:f5 mat), 1...V3:c5, Vf:c5, Vf4, Va3+, Vf8+, Vd5 2.Vd3, Vf4, V:f4, D:a3, D:f8, Vf4 mat.

Riešenie problému č. 4 Dzuriš: 1.Se5! d6 2.Sf4 d5 3.b5 d4 4.c:d4 c3 5.g4 Kh4 6.d5 Kh3 7.d6 Kh4 8.d7 Kh3 9.d8V Kh4 10.Vh8 mat. Autor s touto úlohou obsadil v majstrovstvách ČSSR za roky 1963-1965 pekné 6. miesto v mnohoťažkách.

Cenu za riešenie týchto dvoch problémov získava Ing. Július Lukáč (Kurima).


Po II. kole je v dlhodobej súťaži tento stav:

F. Bednár, V. Bednár, I. Dzuriš, J. Lukáč, J. Sorád a S. Škerlík po 18 bodov, A. Hricek 12 bodov, Ján Hvišč a Jozef Hvišč po 4 body, J. Bicák 2 body.

Prosíme aj ďalších šachistov, aby sa zapojili do tejto súťaže, a kto sa odváži zložiť nejaký problém, my ho radi uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred