Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(02. 1979)


Problém č. 10

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 2. ťahom (8+9)


Problém č. 11

Jozef Sorád, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 2. ťahom (10+6)Problémom č. 9 v minulej rubrike sme otvorili novú polročnú riešiteľskú súťaž. Riešenie tohto problému môžete ešte poslať do 15. marca 1979, lebo č. 1 Inf. spravodaja vyšlo s oneskorením.

Problém č. 10: b. Kf7, Dd6, Vg7, Sc8, Sf2, Jc4, Jf1, pe2 (8), č. Kf5, Va6, Sc3, Jd4, Jd7, pd2, e6, h4, h5 (9). Mat 2. ťahom.

Problém č. 11: b. Kd1, Dh2, Vd8, Sc8, Sd2, Jf6, pb3, e3, f3, g4 (10), č. Kd3, Ve6, Jg3, pa5, d4, d5 (6). Mat 2. ťahom.

Riešenia pošlite na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160 do 15. marca 1979.


Riešenie problému č. 5 Bednár: 1. riešenie 1.Vb1 (hrozí 2.Vb8 mat), 1...Jb2 2.V:b2 atď., 1...Jb4 2.V:b4 atď. 2. riešenie 1.Vf1 (hrozí 2.Vf8 mat), 1...Jf2 2.V:f2 atď., 1...Jf4 2.V:f4 atď. 3. riešenie 1.Vh1 (hrozí 2.Vh8+ Sg8 3.V:g8 mat alebo 3.Jc6 mat, 2.Jc6+ S:c6 3.Vh8 mat).

Riešenie problému č. 6 Sorád: 1.Dc5 (hrozí 2.De3 mat), 1...S:c5, V:c5, J:c5, Jf2+, Dd7 2.J:c3, S:d3, Jf2, J:f2, J:g5 mat. Tematická zvodnosť 1.Da7? (hrozí 2.De3), ale 1...Dd7!

Riešenie problému č. 7 Bednár: 1.Ve3+ Kg4 (najlepšie) 2.Ve4+ Kg5 3.Ve5+ Kf6 4.Ve8 Kf7 5.Ve5 a remíza, lebo po 5...f1D 6.d8D J:d8 7.Vf5+ D:f5 pat. Po 5...Kf6 6.Ve8 remíza opakovaním ťahov. Úlohu úplne nevyriešil ani jeden riešiteľ.

Riešenie problému č. 8 Bednár: 1.a4 e4 (najlepšie) 2.Sc1 d5 3.Sb2+ d4 4.e3! e5 5.Sa1 a biely vyhrá, lebo po 5...c4 6.e:d4 c3(e3) 7.d5! e3(c3) 8.d6 e2 9.d7 e1D 10.d8D(V) mat. Vedľajšie riešenie 1.Sd2 e4 2.Sc1 d5 3.Sb2+ d4 4.e3 e5 5.a:b4 a:b4 6.Sa1 c4 7.e:d4 c3 8.d5 e3 9.d6 e2 10.d7 e1D 11.d8D(V) mat alebo 1...d5 2.e4 a4 3.a:b4 a3 4.b:c5 d4 5.c6 a2 6.c7 a1D 7.c8D(V) mat. Ostatné obrany sú jasné. Pozícia problému je ale ilegálna, lebo biely by zo základnej pozície do danej mohol dôjsť až po braní minimálne 9 figúr a čiernemu chýba iba 6 figúr. Hlavné riešenie úlohy nenašiel nikto.


Konečné poradie

Problémom č. 8 bola uzavretá dlhodobá riešiteľská súťaž, do ktorej sa zapojilo 14 riešiteľov.

I. Dzuriš (Bardejov) 32, F. Bednár (Kurima) a S. Škerlík (Bardejov) 31, J. Sorád (Kurima) 27, V. Bednár (Kurima) 24, A. Hricek (Kurima) 21, I. Bandžuch (Spišské Vlachy) a Ing. J. Lukáč (Kurima) 16, J. Mudronček (Poprad) 14, Ján Hvišč (Kurima) 11, F. Krakovský (Kurima) a J. Majerčák (Tatranská Lomnica) 9, J. Bicák (Bardejov) a Jozef Hvišč (Kurima) 2 body.

Prví traja vyhrávajú knižné ceny venované šachovým oddielom a za riešenie problémov z 11.-12. čísla cenu vyhráva Jozef Sorád.


Vzad <<  >> Vpred