Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(03. 1979)


Problém č. 12

Milan Bednár, Kurima

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 2. ťahom (7+11)


Problém č. 13

Ivan Dzuriš, Bardejov

Originál pre Informačný spravodaj

Mat 3. ťahom (10+11)Dnes predkladáme šachistom ďalšie dva problémy, ktoré patria do dlhodobej súťaže, ale vyhrať knižnú cenu možno aj za správne riešenie iba týchto dvoch problémov.

Problém č. 12: b. Kb6, De1, Vc7, Ve7, pb2, b5, f5 (7), č. Kd6, Dh2, Vd8, Vf4, Sa3, Jb4, Jf2, pb7, d5, e2, f7 (11). Mat 2. ťahom.

Problém č. 13: b. Ka7, Ve8, Vf7, Sg3, Sh4, Jc6, pa3, b2, c4, d3 (10), č. Kc5, Ve2, Vf3, Sd2, Jb3, Je1, pc3, d6, e4, f5, g7 (11). Mat 3. ťahom.

Riešenia pošlite na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160 do 13. apríla 1979. Jeden správny riešiteľ bude odmenený knižnou cenou.

Riešenie problému č. 9 Bednár: 1.De2+ Kc3 2.Jf2 Je3 mat. Riešenie je písané v obrátenom poradí, najprv ťah čierneho, potom ťah bieleho.

Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole: I. Bandžuch (Spišské Vlachy), F. Bednár, V. Bednár, A. Hricek (všetci Kurima), P. Durst (Vyšné Hágy), I. Dzuriš, A. Kovaľ, M. Pagáč, S. Škerlík, G. Tressa, J. Vašuta, P. Vendel (všetci Bardejov), J. Majerčák (Tatranská Lomnica) a jeden neznámy riešiteľ zo Zborova, ktorý sa zabudol podpísať - všetci po 2 body. Počet účastníkov sa ešte môže zmeniť, lebo riešenie problému č. 9 sa posielalo do 15. 3. 1979, teda po redakčnej uzávierke spravodajca.


Trochu histórie

Šachový problém prešiel pomerne dlhou cestou vývoja. Už začiatkom VII. storočia n. l. sa vyskytli v arabských rukopisoch tzv. mansúby, krátke obetné matové kombinácie, ktoré sa predkladali na hru o stávku, pričom vyzvaný šachista si zvolil obvykle "lepšiu" farbu, ako vidíme v nasledujúcom probléme - čiernu. Ide o problém z rukopisu al-Adlí z IX. storočia (b. Kg8, Ve1, Vg1, Jg3, pf4, č. Kf6, Vd7, Vh7, Jg6, pf5), kde biely vyhrá, dokonca matom 3. ťahom. Riešenie: 1.Jh5+ V:b5 2.V:g6+ K:g6 3.Ve6 mat. -MB-


Vzad <<  >> Vpred