Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(05. 1979)


Dnešné problémy sú od skladateľov zo ZSSR. Z technických príčin ich predkladáme čitateľom bez diagramov, iba v notácii.

Problém č. 17: Filipp S. Bondarenko a Mark S. Liburkin, II.c. Súťaž VKFiS 1950. b. Kf5, Jg2, pa6, b5, e4 (5), č. Kh1, Sa1, pa7, b6, h2 (5). Biely je na ťahu a vyhrá.

Problém č. 18: Valentin Viktorovič Lider, pochvalná zmienka súťaže ÚV ČSZTV. b. Ke8, Db2, Va6, Vf3, Se2, Sh8, Jd4, pb3, b5, c2, c6, e6, f5, g4 (14), č. Kf6, Vg7, Jf8, Jh7, pe5, g5 (6). Biely začína a dá mat 2. ťahom.

Riešenia týchto dvoch problémov pošlite do 15. júna 1979 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. Jeden správny riešiteľ bude odmenený knižnou cenou.


Riešenie problému č. 12 Bednár: 1.Dc3 (hrozí 2.Dc5, De5 a Df6 mat). Čierny môže brániť iba dvom hrozbám. Pri zvodnostiach ide o cyklické striedanie obranných motívov neriešiteľnosti 1.D:e2? (hrozí 2.De5 mat), 1...Je4! A, 1...Vc4! B, 1...Jc6! C. 1.Dc1? (hrozí 2.Dc5 mat), 1...Je4! C, 1...Vc4! A, 1...Jc6! B. A - zaclonenie hrozbovej figúrky, B - odclonenie čiernej figúry, C - priama ochrana matového poľa. Autor túto tému sám vymyslel.

Riešenie problému č. 13 Dzuriš: 1.Vc7 (hrozí 2.d4+, 2.Ve5+ alebo 2.Vb8), 1...J:d3 2.Jb4+ Kd4 3.Jc2 mat. V probléme ale nedopatrením vypadol čierny pešiak na poli a6. Potom hrozí iba 2.d4+ alebo 2.Ve5+. Čierny sa potom môže brániť ešte 1...e:d3 2.Ja5+ 3.J:b3 mat a 1...V:d3 2.Je7+ Kd4 a 3.J:f5 mat.

Za obidva problémy knižnú odmenu vyhráva J. Bicák (Bardejov).


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole:

Bicák, Dzuriš, Škerlík, Kovaľ (všetci Bardejov), Durst (Vyšné Hágy), Ing. Karel (Praha), Bandžuch (Sp. Vlachy) 12 bodov, V. Bednár, F. Bednár, Hricek (všetci Kurima) 11 bodov, Vašuta (Bardejov) 7 bodov, Hvišč (Kurima), Majerčák (Sp. Belá) 6 bodov, Kaščák (Bardejov) 5 bodov, Vendel (Bardejov) 4 body, Brodzák (Zborov), Pagáč, Tressa (obaja Bardejov) 2 body. -MB-


Vzad <<  >> Vpred