Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(06.-07. 1979)


Problém č. 19

Jozef Majerčák, Spišská Belá

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (14+8)


Problém č. 20

Peter Durst, Vyšné Hágy

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (8+11)Vo Východoslovenskom kraji je veľa nádejných skladateľov šachových problémov, čo dokumentujú dnešné dve dvojťažky. Sú to posledné úlohy pre riešiteľov do polročnej súťaže.

Problém č. 19: b. Kb5, Ve1, Vf6, Sa1, Sg8, Ja8, Jc4, pb6, c7, d4, d7, e3, e5, f3 (14), č. Kd5, Vb8, Sf7, Jb2, Je6, pb7, d6, f4 (8). Mat. 2 ťahom.

Problém č. 20: b. Ka5, De1, Vc6, Sf8, Sh7, Jb8, Jf4, pb3 (8), č. Kd4, Dg1, Vh6, Sd6, Sf1, Jf6, pb4, b5, c7, d3, g2 (11). Mat 2. ťahom. V probléme si všimnite zdanlivé hry 1...De3 2.Da1 mat, 1...Jľub. 2.De4 mat, 1...Sc5 2.S:c5 mat.

Riešenia pošlite na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160 do 10. augusta 1979. Jeden správny riešiteľ bude odmenený knižnou cenou.


Riešenie problému č. 14 Bednár: Pre veľkú nekorektnosť pozície b aj c sa do súťaže započítalo len riešenie pozície a. Intencia 1.J:f3 V:f3 2.Vg5 Jh5 mat. Vedľajšie riešenia - 1.Kg5 Vg2 2.Kh4, Vg4 mat, 1.Kg5 Vh2 2.Vf6 Vh5 mat, 1.J:f3 Se8 (Ke8) 2.Jg5 Jh5 mat, 1.Jh3 Se8 (Ke8) Jh5 mat. Je zaujímavé, že intenciu neobjavil ani jeden riešiteľ.

Riešenie problému č. 15 Durst: Oprava - biely pešiak f5 bol premiestnený na f3. 1.Sc5 f5 2.Vd4 Jf6 mat, 1.Kc5 Jg7 2.Vd5 Je6 mat. (pozn. pešiak na f3 je prebytočný, riešenie aj tak je rovnaké.)

Riešenie problému č. 16 Bednár: 1.Jc1 (hrozí 2.Ve2 mat), 1...h1D+ (h1S+) 2.D:h1 mat, 1...J:f2 2.S:f2 mat, 1...J:e3+ 2.D:e3 mat. Zvodnosti 1.Sf4? 1...e3!, 1.Kg3? 1...f4+!, 1.Kg3? 1...f4+!, 1.D:h2? 1...J:e3+!. Na začiatočníka pekný problém.

Knihu za správne riešenie vyhráva Imrich Bandžuch (Spišské Vlachy).


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole:

Dzuriš, Škerlík (obaja Bardejov) 26 bodov, Bandžuch (Sp. Vlachy), Ing. Karel (Praha) 24 bodov, F. Bednár (Kurima) 23 bodov, Majerčák (Sp. Belá) 21 bodov, Kovaľ (Bardejov) 20 bodov, Durst (Vyšné Hágy) 16 bodov, Vašuta (Bardejov) 15 bodov, V. Bednár, Hricek (obaja Kurima) 11 bodov, Sorád, Hvišč (obaja Kurima) 6 bodov, Bicák, Kaščák (obaja Bardejov) 5 bodov, Vendel (Bardejov) 4 body, Brodzák (Zborov), Pagáč, Tressa (obaja Bardejov) 2 body. -MB-

Najbližšie číslo Športového spravodaja vyjde v auguste. Žiadame prispievateľov z jednotlivých oddielov, aby príspevky dodali do 5. augusta.


Vzad <<  >> Vpred