Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(09. 1979)


Problém č. 23

Ivan Kiss, Kežmarok

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (4+3)


Problém č. 24

Ivan Kiss, Kežmarok

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (7+7)Dvoma skladbami sa v našom spravodaji predstavuje ďalší šachový skladateľ z Východoslovenského kraja. Problém č. 23 je miniatúrkou a v probléme č. 24 autor predkladá pekné varianty s jednou zámenou matu.

Problém č. 23 (Kiss): b. Kh8, Vh1, Sg4, Jd7 (4), č. Kg6, pf7, g5 (3). Biely začína a dá mat 2. ťahom.

Problém č. 24 (Kiss): b. Ka1, Dg6, Sg3, Sg8, Jc7, Je7, pc3 (7), č. Kc5, Vh6, Sd1, Sg1, Jb8, pa6, g7 (7). Biely začína a dá mat 2. ťahom.

Riešenie oboch problémov pošlite do 15. októbra 1979 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. Jeden správny riešiteľ bude odmenený knižnou cenou.


Riešenie problému č. 19 Majerčák: 1.Vd1 (hrozí 2.e4 mat), 1...f:e3, Sg6, J:c7+, J:d4+, Jc5 (Jg5) 2.J:e3, S:e6, J:c7, V:d4, V:d6 mat.

Riešenie problému č. 20 Durst: 1.Vc5 (hrozí 2.Je6 mat), 1...De3 (K:c5), J ľub., S:c5 (S:f4), Se2 2.D:b4, Vd5, Jc6, D:g1 mat. V úlohe išlo o trojitú zámenu matov.

Za správne riešenie oboch problémov knižnú cenu získava Stanislav Škerlík (Bardejov).


Konečný stav riešiteľskej súťaže za I. polrok 1979:

Ivan Dzuriš, Stanislav Škerlík (obaja Bardejov) 37 bodov, Ing. Jaroslav Karel (Praha) 35, Bandžuch (Spišské Vlachy) 30, Majerčák (Spišská Belá) 28, Kovaľ, Vašuta (obaja Bardejov) 26, F. Bednár (Kurima) 25, Durst (Vyšné Hágy) 24, Kaščák (Bardejov) 13, V. Bednár, Hricek (obaja Kurima) 11, Sorád, Hvišč (obaja Kurima) 6, Bicák (Bardejov) 5, Vendel (Bardejov) 4, Brodzák (Zborov), Pagáč, Tressa (obaja Bardejov) 2.

Prví traja v súťaži získali knižné ceny. Gratulujeme. -MB-


Vzad <<  >> Vpred