Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11.-12. 1979)


Problém č. 27

Viktor O. Meľničenko a Valerij M. Šavyrin

I.-II. cena

Memoriál A. Petrova 1975

Mat 2. ťahom (8+9)


 

Problém č. 28

Sergij Oleksandrovič Šedej

Buletin Problemistic 1976

Mat 2. ťahom (7+4)Problém č. 29

Abu'n-Na'am, Arábia

Rukopis al-Adlí IX. storočie

Biely vyhrá (5+5)Na záver roka riešiteľom predkladáme na riešenie dve úlohy s témou hrozbových paradoxov, čo je v súčasnosti najmodernejšia téma v dvojťažkách a jednu historickú mansúbu.

Problém č. 27 (Meľničenko a Šavyrin): b. Kb6, Dd6, Vc3, Vh1, Sc5, Se8, Je5, ph2 (8), č. Ke2, Vh7, Sd1, Ja3, pc2, c4, d2, d7, f5 (9). Biely začína a dá mat 2. ťahom. V úlohe je spracovaná Banného téma. Všimnúť si treba zvodnosti: 1.Jg6? (hrozí 2.Jf4, De5 mat), 1...Vh4!, 1.Jg4? (hrozí 2.Ve3, De5 mat), 1...Vh3!, 1.Jf3? (hrozí 2.D:d2, De5 mat), 1...Vh6!.

Problém č. 28 (Šedej): b. Ke2, Vg5, Sc8, Sd8, Jc3, pf2, g6 (7), č. Kf4, Jh2, pe5, h5 (4). Biely začína a dá mat 2. ťahom. V úlohe je spracovaná Dombrovskisova téma, kde si všimnite zdanlivé hry: 1...e4 2.Jd5 mat, 1...Jg4 2.Vf5 mat a zvodnosti: 1.Sf5? (hrozí 2.Jd5 mat), 1...e4!, 1.Sh3? (hrozí 2.Vf5 mat), 1...Jg4!.

Problém č. 29 je mansúba z IX. storočia, kde biely vyhrá. Prezradíme vám, že dá mat 3. ťahom. Diagram i kontrolná notácia je v článku "Z análov šachu".

Riešenie všetkých troch problémov, ktoré ukončujú polročnú riešiteľskú súťaž, pošlite do 28. decembra 1979 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160.


Riešenie problému č. 23 Kiss: 1.Vh7! tempo, 1...f5, f6 2.Sh5, Jf8 mat.

Riešenie problému č. 24 Kiss: 1.Db1! (hrozí 2.Db4 mat), 1...Vb6, Sb3, Jc6, a5 2.Df5, D:g1, J:a6, Db5 mat. Po 1...Vh4! je ale úloha neriešiteľná. Za jej objavenie riešitelia získali jeden bod.

Za správne riešenie oboch problémov knižnú cenu získal Adam Hricek z Kurimy.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole:

Bandžuch (Spišské Vlachy), Bicák, Dzuriš (obaja Bardejov), Hricek (Kurima), Kaščák, Manák, Škerlík (všetci Bardejov), Švarc (Třebíč) po 11 bodov, F. Bednár (Kurima), Jacko (Prešov), Ing. Karel (Praha) po 10, Kovaľ (Bardejov) 9, Sorád (Kurima), Vašuta (Bardejov) po 8, Durst (Vyšné Hágy) 2. -MB-


Z análov šachu

...Perzie a po jej zániku prevzali šachové dedičstvo Arabi. Prvé zmienky o hre "naslepo" pochádzajú z roku 700 n. l. O niekoľko desiatok rokov neskoršie sa objavujú zmienky o turnajoch, od roku 800 n. l. sa rozvíjajú zložité pravidlá a v roku 840 n. l. vzniká prvý šachový traktát od Araba al-Adlího (traktát sa stratil), ktorý má rôznorodý obsah. Okrem úvodného slova vysvetľoval aj rozdiely medzi perzskými a indickými pravidlami a obsahoval tiež prvé šachové úlohy, tzv. mansúby, krátke matové kombinácie. Ako príklad uvádzame jednu mansúbu zo spomínaného traktátu. Zo základného postavenia (b. Kg8, Ve1, Vg1, Jg3, pf4, č. Kf6, Vd7, Vh7, Jg6, pf5), ktoré je uvedené na diagrame, je biely na ťahu a vyhrá. Riešenie vám neprezradíme, lebo mansúba je pod číslom 29 zaradená do polročnej riešiteľskej súťaže "Šachového okienka". Dozviete sa ho v nasledujúcom čísle nášho Spravodaja.

(pokrač. v nasledujúcom čísle)

pripravil Ivan Dzuriš


Vzad <<  >> Vpred