Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(01.-02. 1980)


Problém č. 30

Ján Golha, Vráble

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (7+16)


Problém č. 31

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (9+9)V úvode roka 1980 predkladáme riešiteľom dve skladby od mladých ale talentovaných autorov.

Problém č. 30 (Golha): b. Kb3, Vf2, Sc1, Sd1, Jd6, Jg1, pc3 (7), č. Kd3, Dh1, Va4, Vh3, Sa1, Sf1, Jb2, Jb4, pa2, a3, a6, c6, d5, f6, g2, h4 (16). Biely začína a dá mat 2. ťahom.

Problém č. 31 (Svítek): b. Kh2, De3, Ve7, Vf3, Sf5, Sg5, Jb4, Jb7, ph7 (9), č. Ke5, Dc5, Vh5, Se2, Jc7, Je4, pd5, e6, h3 (9). Biely začína a dá mat 2. ťahom.

V probléme č. 30 si okrem riešenia všimnite aj zvodnosť 1.Je2? Spracovaná je tu Mlynková téma.

Riešenia oboch problémov, ktoré začínajú polročnú riešiteľská súťaž, pošlite do 27. marca 1980 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. Jeden správny riešiteľ získa knižnú cenu.


Riešenie problému č. 25 Polák: 1.Sb7! (hrozí 2.Dh4+ K:f5 3.Df6+ Ke4 4.Dg6 mat, alebo 3...Kg4 4.S:c8 mat, 2...Sf4 3.V:f4+ e:f4 4.D:f4 mat), 1...f2 (Jf2) 2.J:b6+ Ke3 3.Jc4+ Ka2 4.Sf3 mat, 1...Je7 (Jd6) 2.Dh4+ K:f5 3.J:e7 Ke6 4.Sd5 mat, 1...d2 2.Dh4+ Kd3 3.Sa6+ b5 4.S:b5 mat. Pekný a ťažký problém, kde veľa riešiteľov stroskotalo. Nejde 1.D:h5? pre 1...K:d5 2.De8 Jd6!

Riešenie problému č. 26 Polák: 1.Je6! tempo, 1...Jd ľub., Jf ľub., Kf5 2.Jc5, Jg5, e4 mat.

Za správne riešenia knihu získava Emil Manák (Bardejov).


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole:

Dzuriš, Manák, Škerlík (všetci Bardejov), Hricek (Kurima) po 17 bodov, F. Bednár (Kurima) 16, Kaščák (Bardejov), Švarc (Třebíč) 13, Bandžuch (Sp. Vlachy), Ing. Karel (Praha) 12, Bicák (Bardejov) 11, Jacko (Prešov) 10, Kovaľ (Bardejov) 9, Sorád (Kurima), Vašuta (Bardejov) 8, Durst (Vyšné Hágy), Hvišč, Dziacky, Gmiter (všetci Kurima) 2. -MB-


Vzad <<  >> Vpred