Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 1979)


Problém č. 25

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre Športový spravodaj

Mat 4. ťahom (6+12)


Problém č. 26

Peter Polák, Borský Peter

Originál pre Športový spravodaj

Mat 2. ťahom (7+4)V okienku sa predstavuje autor mnohých pekných štvorťažiek. Jednu predkladá riešiteľom spolu aj s dvojťažkou.

Problém č. 25 (Polák): b. Kc7, Dh3, Vf5, Sa6, Jd5, pc3 (6), č. Ke4, Ve1, Sc1, Jc8, Jh1, pb6, c2, d3, e5, f3, g3, h5 (12). Biely začína a dá mat 4. ťahom.

Problém č. 26 (Polák): b. Kg7, Ve2, Sc7, Jf8, pc4, e3, h3 (7), č. Ke4, Jd3, Jf3, pe5 (4). Biely začína a dá mat 2. ťahom.

Riešenie oboch problémov pošlite do 16. novembra 1979 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima č. 160. Jeden správny riešiteľ bude odmenený knižnou cenou.


Riešenie problému č. 21 Durst: 1.Df6 (hrozí 2.D:d6 mat), 1...D:e5, d:e5, Kd4+ 2.De6, Dd8, e6 mat. V úlohe je dvojitá zámena matov.

Riešenie problému č. 22 Bednár: 1. riešenie: 1.J:b5 (hrozí 2.Jb5 ľubovoľne mat), 1...a:b5 2.V:b5 mat, 2. riešenie: 1.J:f5 (hrozí 2.Jf5 ľubovoľne mat), 1...g:f5 2.V:f5 mat. Úloha je spracovaná na tému hrozbových paradoxov.

Za správne riešenie oboch problémov knižnú cenu získava František Bednár (Kurima).


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole:

Bandžuch (Spišské Vlachy), F. Bednár (Kurima), Bicák (Bardejov), Dzuriš (Bardejov), Hricek (Kurima), Ing. Karel (Praha), Kaščák (Bardejov), Manák (Bardejov), Sorád (Kurima), Škerlík (Bardejov), Švarc (Třebíč) po 6 bodov, Kovaľ a Vašuta (obaja Bardejov) po 4 body, Durst (Vyšné Hágy) 2 body. -MB-


Vzad <<  >> Vpred